Nieuwsbrief zomer 2015

aacflDit is de eerste Nieuwsbrief van Publiek.nl. Deze wordt iedere maand per mail verzonden aan al onze relaties. Wilt u onze Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik op login! Dit is een testpagina.

Wat is ambtenaar2share?

istock_000003222508_full

Herken je de behoefte of zelfs de noodzaak om de beschikbare capaciteiten, kennis en ervaringen in de publiek sector beter te benutten? Publiek.nl maakt het mogelijk! Publiek.nl staat voor organisatieonafhankelijk werken en noemt dat ambtenaar2share.

Interessant voor organisaties, omdat het de mogelijkheid biedt om mensen die zich bewezen hebben op hun vakgebied snel en tegen lage kosten in te zetten. En omdat ambtenaar2share een waardevol HRM-instrumenten kan vormen. En interessant voor ambtenaren omdat het de mogelijkheid biedt om verder te ontwikkelen, de horizon te verbreden en het inkomen aan te vullen. In deze eerste nieuwsbrief van Publiek.nl lees je er meer over!

Voorbeelden van ambtenaar2share

De kern van ambtenaar2share is uiteraard het aanbod van ambtenaren én vacatures. Voorbeelden van recente vacatures zijn:

  • Het maken van een analyse van raadsbesluiten, amendementen, moties e.d. ten behoeve van een gemeentelijke begrotings- en bezuinigingsscan.
  • Inventariseren van de detailhandel die plaatsvindt op industrieterreinen en het maken van passende adviezen over handhaving, aanpassing van het bestemmingsplan en andere opties.
  • Maken van een frauderisicoanalyse en advies over de mogelijke beheersmaatregelen.

Kenmerken voor deze vacatures is dat hun doorlooptijd beperkt is en dat het de moeite waard is om eens te kijken of je er naast je reguliere werk tijd voor zou kunnen maken!

Training 'Lastige gevoelens bij veranderprocessen'

Vrijdag 18 september en 16 oktober

Veranderingen kunnen lastige gevoelens oproepen, zoals gevoelens van falen, twijfel of niet weten. Vaak zijn ze verhuld en onbestemd. Ze kunnen een onderstroom zijn van vertroebeling en stagnatie. Hoe ga je om met gevoelens die in de weg zitten? Hoe zorg je dat je er niet in gevangen raakt of dat ze je uitputten? In hoeverre laten we ons er door leiden? En hoe ga je om met gevoelens van anderen?

Jezelf als instrument

trainingWie met mensen werkt, is zelf een belangrijk instrument. De manier waarop je interactie hebt met collega’s, de klant en jezelf bepaalt de kwaliteit van je werk. Dit vraagt zorgvuldigheid en aandacht voor de binnenwereld. Bovendien kunnen lastige gevoelens je iets vertellen. Je kunt ze ook zien als wijsheidsdetector in jezelf.

Wil je adequater omgaan met lastige gevoelens?

Wil je een creatief en passend antwoord op de situatie in plaats van een automatische reactie?

Wil je beter voor jezelf zorgen op lastige momenten?

Wil je vaardiger omgaan met gevoelens van anderen?

Dat leer je in de training Lastige gevoelens bij veranderprocessen op 18 september en 16 oktober. Voor wie met mensen werkt, zoals leidinggevenden en projectmanagers. Lees hier meer.

Reactie van een deelnemer na een kennismakingsworkshop

‘Ik was erg verrast door de workshop. Esther slaagde er in minder dan een uur in om ons te laten ervaren en voelen hoe we ieder op lastige emoties reageren. En ze liet ons ook begrijpen, dat deze emoties weliswaar lastig blíjven, maar dat je ook kan leren anders met je primaire reactie om te gaan. En dit alles op een luchtige toon en in een veilige atmosfeer. Na afloop was iedereen in een vrolijke, bijna opgeluchte stemming.’

Ria van Rijn
Senior Informatie Architect

Column: van not naar well done!

In werkcontacten met gemeenten en veiligheidsregio’s sprak ik vaak met leidinggevenden of bestuurders die op zoek waren naar iemand voor een bepaalde ‘klus’. Soms was zo’n klus me op het lijf geschreven, maar op één of andere manier was dat ‘not done': ik werd niet gevraagd en ik bood het niet aan. Dat deed je niet.

Als ambtenaar was ik dan ook best jaloers op al die BMC-ers, Pentascopers, TG-ers, etc. die overal hun kennis kwijt konden. Daarnaast kregen ze ook nog eens een kijkje in allerlei keukens. Dat leek me ook wel wat, maar om daarvoor een mooie baan als baas van een gemeente op te geven ging me net wat te ver…

Totdat een burgemeester met acute problemen bij ‘zijn’ veiligheidsregio ineens iemand nodig had en bedacht dat ik de geschikte persoon zou zijn om dit op te lossen. De vraag kwam via een omweg – via mijn eigen burgemeester – bij mij terecht want inderdaad, het was ‘not done’. Dankzij 8 weken vakantie per jaar en de 36-urige werkweek had ik meer dan genoeg tijd en energie om deze klus er bij te doen. Ik vond het een geweldige ervaring, kon mijn kennis kwijt, verbrede mijn netwerk, leerde nieuwe dingen en bovenal: de opdrachtgever was dik tevreden!

Dit smaakte natuurlijk naar meer. Het was het begin van mijn carriere als ambtenaar2share. Daarmee is zo’n tien jaar geleden al het basisidee van Publiek.nl ontstaan. In die tien jaar heb ik een geweldige baan gehad bij ‘mijn eigen gemeente’, en geweldige opdrachten gedaan bij andere overheidsorganisaties. En daarmee mijn blik verruimd en, ook niet onbelangrijk, wat extra’s kunnen verdienen.

Na die tien jaar is de wereld veranderd: flexibiliteit is niet meer eng maar juist de basis van organiseren geworden. Niet alleen flexibiliteit door tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, maar ook door organisatieonafhankelijk werken: well done!

Harry van Boven, founder van Publiek.nl

vrouw-laptop-staand