Organisatieonafhankelijk Werken

Publiek.nl gaat voor vernieuwing van de publieke sector. Daarover denken en praten we graag, maar we brengen het vooral in de praktijk. Bijvoorbeeld door organisaties optimaal gebruik te laten maken van elkaars capaciteiten, kennis en ervaringen. We noemen dit Organisatieonafhankelijk Werken, waarmee we nieuwe en slimme verbindingen creëren. Onze wortels liggen in de overheid, de principes van good governance staan dan ook hoog in het vaandel!

Ben jij die ambtenaar of medewerker die meer wil?

Ben jij die ambtenaar of medewerker uit de publieke sector die de horizon wil verbreden door in een andere organisatie opdrachten te doen? Heb je daarvoor tijd en energie beschikbaar? Natuurlijk krijg je van ons de nodige begeleiding. Meer informatie.

UW ORGANISATIE HEEFT DE VRAAG, PUBLIEK.NL DE CAPACITEIT!

Iedere organisatie binnen de publieke sector heeft regelmatig vraagstukken die vragen om flexibele invulling door gemotiveerde professionals met kennis en ervaring. Wij werken elke dag in organisaties zoals die van u en we begrijpen uw vraag. Met onze slimme oplossingen kunt u gebruik maken van één of meer collega-medewerkers uit een andere organisatie: snel ingewerkt en voor hetzelfde kostenniveau als uw eigen medewerkers. Bovendien: met onze eigen expertise en ervaring én dankzij ons brede netwerk kunnen we ook op andere manieren uw behoefte op het gebied van advies en interim-, project- en programmamanagement invullen.

Kandidaat beschikbaar: woonvisie en prestatieafspraken maken


Heeft u uw Woonvisie al klaar? Gaat u samen met huurders prestatieafspraken maken met corporaties nu de verhoudingen onder de nieuwe Woningwet zijn gewijzigd Wilt u de woningbouwagenda binnen uw woningmarktgebied afstemmen op basis van de regionale woningbehoefte, zodat alle plannen voldoen aan de ladder voor duurzame verstedelijking? Een ambtenaar2share met 30 jaar ervaring in... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: Ervaren subsidieadviseur


Deze kandidaat heeft kennis van de belangrijkste Europese subsidieregelingen (Interreg, EFRO, ESF etc.), maar ook Rijks- en provinciale regelingen; weet hoe de aanvragen ingediend moeten worden; kent de regelingen en weet welke processen intern op orde moeten zijn om subsidies te verkrijgen en te houden. Kan verder goed adviseren over de inrichting. Efficiënte, betrouwbare partner... Lees verder »