19 april parallelprogramma: dilemma’s in onderwijshuisvesting / succes- en faalfactoren bij samenwerking; datum verstreken

06-04-2018  17:26  in Activiteiten

De volgende maandelijkse bijeenkomst van Publiek.nl is op donderdag 19 april. We bieden dan een parallelprogramma met twee onderwerpen:

 • Dilemma’s in Onderwijshuisvesting of ‘Nee zeggen is ook een optie’ – Harold Schröder, Programmaleider Onderwijshuisvesting Gemeente Eindhoven
  Gemeenten hebben de wettelijke taak om schoolbesturen passende onderwijsruimte aan te bieden. ‘Passend’ is daarbij echter niet helder geformuleerd. Is passend gezond? Of goed uitgerust? Of mooi? Of veilig? Of duurzaam en energieneutraal? Schoolbestuurders definiëren ruim en ‘eisen’ soms (veel) meer dan ze kunnen betalen. Want moderne huisvesting bepaalt ook de concurrentiepositie.
  Bovendien personaliseert en vermaatschappelijkt het onderwijs en worden steeds meer moderne technieken ingezet. Moeten we dan nog wel gebouwen neerzetten voor tientallen jaren? En wie draagt de risico’s voor een mismatch?
  Harold Schröder zoekt graag (soms onorthodoxe) antwoorden op complexe vraagstukken. Momenteel doet hij dat als Programmaleider Onderwijshuisvesting voor de Gemeente Eindhoven. Hij neemt ons mee in hoe een gemeente kan omgaan met schoolbesturen die zich geen raad weten met al deze dilemma’s.
 • Succes- en faalfactoren bij samenwerking – Diederik de Klerk, Projectleider Gemeente Utrecht
  In het hele land worden regionale plannen ontwikkeld voor opvang van daklozen en voor beschermd wonen voor mensen met psychische problemen. De Gemeente Utrecht loopt voorop op het gebied van sociale wijkteams en GGZ-zorg in de wijk. De komende jaren vinden grote veranderingen plaats in het speelveld van gemeenten, aanbieders van ondersteuning en woningcorporaties.
  Projectleider Diederik de Klerk van de Gemeente Utrecht laat ons ervaren hoe zijn gemeente, samen met 15 andere regiogemeenten en zo’n 50 lokale partijen, een regionale koers voor de komende jaren heeft ontwikkeld. En hij geeft een inkijkje in de uitdaging voor de komende jaren: hoe maken gemeenten en ketenpartners de transitie die zij voor ogen hebben? Tijdens de bijeenkomst zal het vooral gaan over de succes- en faalfactoren bij samenwerking. En over wat in welke welke situatie belangrijk is.

Praktische informatie:
 • Datum en tijd: 19 april 2018, 16:00 – 19:00 uur
 • Locatie: De Atoomclub, Atoomweg 50, Utrecht
 • Inschrijven kan via deze link.
 • Wij zorgen voor iets te eten
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden
 • Kun je zelf niet? Schroom niet om deze uitnodiging door te sturen naar een collega!

Publiek-header-LinkedIn-974x300-Compilatie