Kandidaten bieden zich aan

Hier vindt u interessante kandidaten voor een opdracht binnen uw organisatie. Interesse: stuur een mail naar info@publiek.nl, wij nemen dan contact met u op.

Benieuwd naar ervaringen van anderen met Organisatieonafhankelijk Werken?

Kandidaat beschikbaar: omdenkende adviseur jeugd(kracht)


Pizzaoverleg? Niet doen, het werkt niet! Het is altijd lastig om jeugdparticipatie te organiseren die zowel recht doet aan de eigenheid van jeugd, representatief is en dan ook nog voldoende aantrekkelijk is. Een adviseur jeugd(kracht) zoekt de wegen om de eigen potenties van jeugd te faciliteren. Voor jeugdparticipatie pleit hij voor volledige omkering: geef overheidsparticipatie... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: projectsecretaris; goede schrijver


Ik werk vanaf 2000 bij de brandweer, eerst als beleidsmedewerker bestuurlijke en juridische zaken/ kwaliteitszorg, later als beleidsmedewerker kwaliteitszorg voor de veiligheidsregio. Ik mag graag zaken (grondig) analyseren en structureren. En daar helder over communiceren. Ik schrijf graag en – volgens mijn lezers – goed. Naast mijn werk heb ik een tekstbureau. Mijn teksten vinden... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: interim-gemeentesecretaris, bestuursadviseur, mediator


Met zijn generieke blik als oud-gemeentesecretaris herkent hij politiek gevoelige punten. Hij heeft ervaring hoe verbinding te leggen met het ambtelijk apparaat. Rust en betrouwbaarheid straalt hij uit. Hij is een prettige sparringpartner voor een collega-ambtenaar over thema’s als fusie/ samenwerking tussen gemeenten, veiligheidsvraagstukken, bestuurlijk/ juridische vraagstukken. Hij is ook inzetbaar als mediator. En natuurlijk... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: een goede rechterhand


Een goede rechterhand is ze. Van een gemeentesecretaris of afdelingshoofd. Deze vrouw geef je een vraag mee en ze zoekt het uit en regelt het. ‘Als er niks is en er moet iets,’ dan ben je bij haar aan het goede adres. Ze signaleert knelpunten en pakt ze op. Bijvoorbeeld verbeterpunten in de interne en... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: pionier in bedrijfsvoering


Een pionier in bedrijfsvoering die in staat is resultaten te boeken in een omgeving die er niet op zit te wachten. Met geduld, kopjes koffie en lef. Prestaties zijn het operationeel krijgen van een informatierotonde voor gegevensbeheer, het opzetten van een Shared Service Centrum en iets wat voor velen onmogelijk leek, het digitaal versturen van griffierechtennota’s.... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: informatiemanager met oog voor de gebruiker


Een breed inzetbare informatiemanager die alle facetten van het vakgebied bij een gemeente kent. Met een passie voor efficiënt, digitaal en waar passend ook zaakgericht werken. Van strategie en beleid tot projectmanagement en training. Altijd met oog voor de gebruiker. Haar kracht ligt in het omzetten van ideeën naar acties: met een praktische en creatieve... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: gediplomeerd gemeentejurist


Een bestuurlijk juridisch adviseur die nagenoeg alle facetten van de gemeentelijke juridische vraagstukken en vernieuwing daarin heeft begeleid of vernieuwd. Van de algemeen juridische advisering Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet tot regelgeving subsidieregelingen en herindeling. Zij wordt vooral gewaardeerd in een goede organisatie van de juridische winkel en kan hoofdzaak en bijzaken goed scheiden. Zij... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: Ervaren subsidieadviseur


Deze kandidaat heeft kennis van de belangrijkste Europese subsidieregelingen (Interreg, EFRO, ESF etc.), maar ook Rijks- en provinciale regelingen; weet hoe de aanvragen ingediend moeten worden; kent de regelingen en weet welke processen intern op orde moeten zijn om subsidies te verkrijgen en te houden. Kan verder goed adviseren over de inrichting. Efficiënte, betrouwbare partner... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: met workshops en coaching in korte tijd resultaat boeken


Ondernemingsraden: Je krijgt als ondernemingsraad een adviesaanvraag. Zij kan in een bijeenkomst van een halve dag de OR helpen analyseren en vorm geven aan het advies. Praktisch, oplossingsgericht en met kennis van zaken. Een sessie om een jaarplan op te stellen kan natuurlijk ook. Zij was jaren vice-voorzitter en secretaris van een ondernemingsraad van een... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: trainer digitale vaardigheden


Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker, ook binnen de overheid. Deze kandidaat kan medewerkers helpen om hun werk efficiënter en digitaler te doen. Bijvoorbeeld door het geven van een praktische workshop (van Twitter, IPad en LinkedIn tot Outlook, papierarm werken en Word), het opzetten van een digibuddy programma of het organiseren van een Summer School. Interesse: stuur... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: woonvisie en prestatieafspraken maken


Heeft u uw Woonvisie al klaar? Gaat u samen met huurders prestatieafspraken maken met corporaties nu de verhoudingen onder de nieuwe Woningwet zijn gewijzigd Wilt u de woningbouwagenda binnen uw woningmarktgebied afstemmen op basis van de regionale woningbehoefte, zodat alle plannen voldoen aan de ladder voor duurzame verstedelijking? Een ambtenaar2share met 30 jaar ervaring in... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: agile coach, trainer en adviseur


‘Ik geloof in leren door te doen en werken in korte cycli. Geen dikke nota’s en plannen maar direct checken met je opdrachtgever of klant.  Zo weet ik gelijk wat deze echt wil. Dit is ook de kern van agile werken: flexibel, open en in direct contact met de klant dingen voor elkaar krijgen.’ Met... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: Concerncontroller


Een concerncontroller die verder wil in haar vakgebied. Als concerncontroller of een functie die daarop lijkt (bijvoorbeeld strategisch adviseur). Ze is van bouwen, vernieuwen en verbeteren. Niet van op de tent letten. Een concerncontroller nieuwe stijl: ze is sparringspartner van de wethouder of de gemeentesecretaris, in projecten bedenkt ze goede constructies voor resultaat op lange... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: empathische auditor


Als auditor heb ik ruim 15 jaar ervaring in het controleren en adviseren van de gemeentelijke organisatie. Mijn werk is het controleren en beoordelen van processen op een efficiënte werkwijze en voldoende functiescheiding. Hierin adviseer ik, zodat duidelijk is hoe en waarom deze werkzaamheden op deze wijze plaatsvinden. Ik zie wat de ander in zijn... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: ervaren controller/coach


Deze zeer ervaren controller op concernniveau, ook ervaring met veranderopdrachten en interim-management, biedt zich aan voor coaching/begeleiding on the job van jonge controllers in gemeenteland. Hoe neem je beslissers mee in jouw visie? Hoe positioneer je je als controller?  Hanteert socratische coaching-methode. Kan putten uit een rijke ervaring en kan goed spiegelen. Coaching-gesprekken kunnen in... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: all-round juridisch professional


Voor het oplossen van geschillen, conflicten en uitvoering van stroef lopende projecten en contracten, kunt u deze allround juridische professional inschakelen. Vanwege haar brede werkervaring bij zowel de (rijks-)overheid als in het bedrijfsleven spreekt zij de taal van zowel uitvoeringsteams als directie en management en helpt op basis van haar juridische kennis tot praktische en... Lees verder »

Kandidaat beschikbaar: management assistent


Mijn geordende aard maakt dat ik punctueel en proactief kan reageren op routinekwesties maar ook in stressvolle omstandigheden adequaat op kan treden. Notuleren is een van mijn sterke kwaliteiten. Ik maak mij de inhoud van het werk van degene die ik moet ondersteunen zeer snel eigen. Telefonisch contact met onder andere de burger, gaat mij... Lees verder »