publieki (Custom)

19 april parallelprogramma: dilemma’s in onderwijshuisvesting / succes- en faalfactoren bij samenwerking

De volgende maandelijkse bijeenkomst van Publiek.nl is op donderdag 19 april. We bieden dan een parallelprogramma met twee onderwerpen: Dilemma’s in Onderwijshuisvesting of ‘Nee zeggen is ook een optie’ – Harold Schröder, Programmaleider Onderwijshuisvesting Gemeente Eindhoven Gemeenten hebben de wettelijke taak om schoolbesturen passende onderwijsruimte aan te bieden. ‘Passend’ is daarbij echter niet helder geformuleerd.... Lees verder »
Knipsel2 (Mobile)

Ontmoet Publiek.nl – Er gaat niets boven een vrouwelijke controller in Groningen – 25 januari 2018; datum verstreken

Henriëtte de Jong is ruim 2,5 jaar concerncontroller bij de gemeente Groningen. Een stad volop in beweging, midden in een provincie die ook volop in beweging is: grootscheepse reorganisaties, herindelingen in voorbereiding, een politiek landschap dat ingrijpend aan het veranderen is, om nog maar niet te spreken van de aardbevingsproblematiek. In die dynamiek is de... Lees verder »
Publiek Academie logo

Leergang Nieuwe Lokale Democratie van de Publiek Academie; datum verstreken

In oktober is de leergang Nieuwe Lokale Democratie van de Publiek Academie van start gegaan. Meer dan 30 deelnemers verdiepen zich in verleden, heden en toekomst van de lokale democratie, om de nodige democratische inspiratie op te doen richting de nieuwe raadsperiode vanaf maart 2018. De leergang bestaat uit inleidingen van een twaalftal sprekers die... Lees verder »
agenda

Agenda Publiek.nl

April 2018 Donderdag 19 april Utrecht, aanvang 16:00 uur: Ontmoet Publiek.nl. Parallelprogramma: dilemma’s in onderwijshuisvesting / succes- en faalfactoren bij samenwerking. Mei 2018 Donderdag 31 mei Zwolle, aanvang 16:00 uur: Ontmoet Publiek.nl, met bijdrage van Ida Oostmeijer, secretaris gemeente Emmen (onderwerp nog niet bekend).  
ec64e45a-974a-4989-b13a-d9ba22f5e1d9 (Small)

Terugblik: De kracht van de medewerkers én de kracht van de samenleving

Terugblik: De kracht van de medewerkers én de kracht van de samenleving In de maandelijkse Publiek.nl bijeenkomst van 30 november jl. hebben Wim van Esch (gemeentesecretaris), Nico Schroevers (senior HRM-adviseur) en Gert van Nieuwaal (teamleider Externe Dienstverlening) hun visie op het organisch ontwikkelen van de gemeente Goeree-Overflakkee gedeeld met zo’n 30 aanwezigen. Een bijdrage waarin... Lees verder »
publiek ao

Omgevingswet: de impact voor de medewerker – werkatelier op 1 februari 2018; datum verstreken

Druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet? Dan weet je dat het een complex traject is met veel impact: lastige juridische aspecten, samenwerking en participatie, het Digitaal Stelsel en organisatorische aanpassingen.   De belangrijkste speler – de individuele medewerker – lijkt in al deze dynamiek echter de minste aandacht te krijgen. Terwijl houding en gedrag... Lees verder »
ec64e45a-974a-4989-b13a-d9ba22f5e1d9 (Small)

Ontmoet Publiek.nl – De kracht van de samenleving én de kracht van de medewerkers: hoe dan?! – 30 november 2017; datum verstreken

Participatie, kern- en buurtgericht werken, safari’s met de medewerkers, initiatieven van burgers en partners, community builders, storytelling: organisatieontwikkeling op Goeree-Overflakkee gebeurt met het gezicht naar de samenleving.   Gemeentesecretaris Wim van Esch, Senior HRM-adviseur Nico Schroevers en Teamleider Externe Dienstverlening Gert van Nieuwaal nemen ons graag mee in hoe zij volop bezig zijn om in hun gemeente... Lees verder »
PM Opgaven Gestuurd Werken (Custom)

Seminar: Opgaven Gestuurd Werken, hoe werkt dat?; datum verstreken

Opgaven Gestuurd Werken, hoe organiseer je het buiten en binnen? 14 december 2017 Jaarbeurs Utrecht Dit seminar wordt aangeboden door PM-seminars in samenwerking met de Publiek Academie. Gemeenten, provincies en andere overheden willen een zinvolle bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke effecten. Opgaven Gestuurd Werken biedt hierbij een oplossing: je laten leiden door wat... Lees verder »
slim samenwerken (Custom)

Ontmoet Publiek.nl – Slim samenwerken tussen maatschappelijke organisaties: modellen, praktijk en dilemma’s – 28 september 2017 (datum verstreken)

Slim samenwerken tussen maatschappelijke organisaties: modellen, praktijk en dilemma’s Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties gaat niet vanzelf. Dat merkt Erwin van Leeuwen in de praktijk in zijn rol als projectleider voor het actieprogramma Weer Thuis. Dit actieprogramma stimuleert lokale en regionale versnelling in de opgave om passende en betaalbare huisvesting (in combinatie met de juiste begeleiding)... Lees verder »
davied

Ontmoet Publiek.nl en Davied van Berlo: Publieke professional: wens- of schrikbeeld? – 31 augustus 2017; datum verstreken

Publieke professional: wens- of schrikbeeld? De ambtenaar van de toekomst is een publieke professional. Hoezo publiek? Wat is eigenlijk een professional? En wat betekent die verandering voor mij? Davied van Berlo, initiatiefnemer van Ambtenaar2.0 en al jaren actief in de veranderende overheid biedt een kijkje in de toekomst van de overheid en geeft tips mee... Lees verder »
Waddenzee_iStock-640930244_klein

Ontmoet Publiek.nl: Samen de zomer in op 13 juli 2017; datum verstreken

Opdrachtgevers hebben mooie resultaten gezien, ambtenaren hebben andere contexten verkend en we hebben veel mooie matches gemaakt. We verkennen de aansluiting van Publiek.nl met nieuwe vormen van organiseren. Corporaties maken kennis met Publiek.nl en we zetten de eerste stappen met de Publiek Academie. Kortom: er is veel gebeurd en er gaat nog veel gebeuren. Waar jij ook deel van uitmaakt! Zin om daar met elkaar... Lees verder »
burgertop2 (Custom)

Seminar: De burger is Top

Met elkaar werken aan de samenleving van morgen! Het aantal initiatieven voor burgertops, buurtbegrotingen, burgerjury’s en andere vormen van meervoudige democratie zijn meer dan een aanwijzing dat de samenleving iets anders wil. Pluriformiteit in de volksvertegenwoordiging én de initiatieven laten zien dat er energie is. Steeds vaker wil de gemeente of de provincie burgers betrekken... Lees verder »
geluk2 (Custom)

Ontmoet Publiek.nl – Sturen op geluk? Dat lukt een gemeente toch nooit!? – 30 maart 2017; datum verstreken

Sturen op geluk? Dat lukt toch een gemeente toch nooit? Laurens Bijl, gelukscoördinator van de gemeente Roerdalen, denkt van wel. Sterker nog: de gemeente Roerdalen doet het al! Met geluksplekken, een gelukscafé, geluksdagen, gelukscoaches en verbinding met Bhutan, het land dat stuurt op Bruto Nationaal Geluk. Wordt er ook nog gewoon gewerkt dan? Jawel, maar... Lees verder »
PM integraal rapporteren (Custom)

Seminar: Transparantie door integraal rapporteren; datum verstreken

Arie Teeuw van Publiek.nl en Laurens Bijl van de gemeente Roerdalen spreken over het Sturen op bruto nationaal geluk tijdens het seminar Transparantie door integraal rapporteren. Datum: 11 mei 2017, Jaarbeurs Utrecht. Meer informatie: klik hier.       

Ontmoet Publiek.nl en Davied van Berlo: Van ambtenaar naar publiek professional – 23 februari 2017; datum verstreken


Van ambtenaar naar publiek professional De ambtenaar van de toekomst is een publieke professional. Hoezo publiek? Wat is eigenlijk een professional? En wat betekent die verandering voor mij? Davied van Berlo, initiatiefnemer van Ambtenaar2.0 en al jaren actief in de veranderende overheid biedt een kijkje in de toekomst van de overheid en geeft tips mee... Lees verder »