ontmoet

Ontmoet Publiek.nl – Leiding geven (of niet?) aan flexibiliteit, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid – 31 januari 2019

Je bent leidinggevende in de publieke sector. Je omgeving verandert snel en intensief. Natuurlijk verandert dan ook de rol van je eigen organisatie. En ín je organisatie worden opgavengestuurd werken, werken vanuit de bedoeling, integraal werken en zelfsturing ingezet om al die dynamiek het hoofd te kunnen bieden. Wat betekent dat voor de relatie met... Lees verder »
change verandering

Leerprogramma Grip op verandering, werk in uitvoering in het sociaal domein

Grip op verandering Werk in uitvoering in het sociaal domein De grote belofte van de decentralisaties was het integraal werken. Inmiddels komt het woord in elk beleidsplan binnen het sociaal domein voor. Maar de praktijk is weerbarstig, en de vraag blijft: wat betekent integraal werken en hoe doe je dat dan? Integraliteit In het sociaal... Lees verder »
flat (Custom)

Ontmoet Publiek.nl – Van vuilnis over de balustrade naar woongeluk – Over actieonderzoek en de rol van de gemeente in bewonersinitiatieven – 25 oktober 2018 (datum verstreken)

Vijf jaar geleden sprak Koning Willem-Alexander in zijn eerste troonrede over de participatiesamenleving. Inmiddels experimenteren we met allerlei vormen van participatie en ontstaan er veel mooie bewonersinitiatieven. Dat leidt niet alleen tot veel kansen, maar ook tot de vraag hoe je als gemeente invloed houdt. De gemeente Zeist heeft het voortouw genomen bij het laten... Lees verder »

Ontmoet Publiek.nl – Wendbaar organiseren: van visie tot het organiseren van de vernieuwing – 30 augustus 2018 (datum verstreken)


De samenleving verandert, de rol en taakuitoefening van (lokale) overheden derhalve ook. Of het nu gaat om digitaliseren, energie en klimaattransities, verdichting van de stad of de voorbereidingen op de omgevingswet: de verwachting is dat een overheid levert én vernieuwt. Het realiseren van deze veranderingen is geen eenmalige activiteit, maar een continu proces van bouwen... Lees verder »
consent (Custom)

Minder misverstanden, betere afspraken en minder gedoe in de uitvoering? – Karin Vosters over consentbesluitvorming op 28 juni a.s. – Ontmoet Publiek.nl; datum verstreken

Wil jouw gemeente meer met inwoners en ondernemers samen doen? Wil je minder misverstanden, betere afspraken en minder gedoe in de uitvoering? Dan helpt het om gelijkwaardigheid te stimuleren en ruimte te maken voor verschillen: gelijkwaardig als ongelijke! Bijvoorbeeld door besluitvormingsprocessen te organiseren via de consent gespreksregels (het geen-bezwaarbeginsel). Deze gespreks- en besluitvormingsregels geven heldere... Lees verder »
ontm2 (Custom)

Groot en klein – Ida Oostmeijer, secretaris gemeente Emmen, deelt haar kennis en ervaring – Ontmoet Publiek.nl op 31 mei 2018 (datum verstreken)

Hoe werkt dat nou, een grote organisatie (meer dan 1.000 mensen) aansturen als gemeentesecretaris? Is dat anders dan een organisatie van 250 mensen? Ida Oostmeijer heeft het allemaal meegemaakt: 7 jaar gemeentesecretaris van Meppel, 5 jaar van Assen en nu alweer meer dan 3 jaar van Emmen. In een kleinere gemeente kun je nog bijna op persoonsniveau... Lees verder »
Droom (Custom)

Masterclass: Benut de kracht van de collectieve droom | Een positieve samenwerking tussen overheid en samenleving in de praktijk; datum vertreken

Vraag ook jij je af hoe je inwoners en samenleving actief betrokken krijgt? Hans Suurmond, specialist op het gebied van burgerparticipatie, verzorgt voor Publiek.nl het leeratelier ‘Benut de Kracht van de Collectieve Droom’. Dit leeratelier is bedoeld als ondersteuning van medewerkers van organisaties die een transitie doormaken op het gebied van participatie. Na afloop van... Lees verder »

Middagseminar | Vernieuwend opdrachtgeverschap in het sociaal domein: de verrassende prikkel | 25 juni 2018; datum verstreken


Financiële nood, administratieve lastendruk of problemen met integraliteit in het sociaal domein? Marjolein Buis, projectleider maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Alphen aan de Rijn, heeft er samen met haar collega’s een oplossing voor gevonden. Zij zijn begonnen bij het hart van het systeem: de verdeling van het geld. Zo ontstaat er een nieuwe prikkel. Door... Lees verder »
publieki (Custom)

19 april parallelprogramma: dilemma’s in onderwijshuisvesting / succes- en faalfactoren bij samenwerking; datum verstreken

De volgende maandelijkse bijeenkomst van Publiek.nl is op donderdag 19 april. We bieden dan een parallelprogramma met twee onderwerpen: Dilemma’s in Onderwijshuisvesting of ‘Nee zeggen is ook een optie’ – Harold Schröder, Programmaleider Onderwijshuisvesting Gemeente Eindhoven Gemeenten hebben de wettelijke taak om schoolbesturen passende onderwijsruimte aan te bieden. ‘Passend’ is daarbij echter niet helder geformuleerd.... Lees verder »
Knipsel2 (Mobile)

Ontmoet Publiek.nl – Er gaat niets boven een vrouwelijke controller in Groningen – 25 januari 2018; datum verstreken

Henriëtte de Jong is ruim 2,5 jaar concerncontroller bij de gemeente Groningen. Een stad volop in beweging, midden in een provincie die ook volop in beweging is: grootscheepse reorganisaties, herindelingen in voorbereiding, een politiek landschap dat ingrijpend aan het veranderen is, om nog maar niet te spreken van de aardbevingsproblematiek. In die dynamiek is de... Lees verder »
Publiek Academie logo

Leergang Nieuwe Lokale Democratie van de Publiek Academie; datum verstreken

In oktober is de leergang Nieuwe Lokale Democratie van de Publiek Academie van start gegaan. Meer dan 30 deelnemers verdiepen zich in verleden, heden en toekomst van de lokale democratie, om de nodige democratische inspiratie op te doen richting de nieuwe raadsperiode vanaf maart 2018. De leergang bestaat uit inleidingen van een twaalftal sprekers die... Lees verder »
ec64e45a-974a-4989-b13a-d9ba22f5e1d9 (Small)

Terugblik: De kracht van de medewerkers én de kracht van de samenleving

Terugblik: De kracht van de medewerkers én de kracht van de samenleving In de maandelijkse Publiek.nl bijeenkomst van 30 november jl. hebben Wim van Esch (gemeentesecretaris), Nico Schroevers (senior HRM-adviseur) en Gert van Nieuwaal (teamleider Externe Dienstverlening) hun visie op het organisch ontwikkelen van de gemeente Goeree-Overflakkee gedeeld met zo’n 30 aanwezigen. Een bijdrage waarin... Lees verder »
publiek ao

Omgevingswet: de impact voor de medewerker – werkatelier op 1 februari 2018; datum verstreken

Druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet? Dan weet je dat het een complex traject is met veel impact: lastige juridische aspecten, samenwerking en participatie, het Digitaal Stelsel en organisatorische aanpassingen.   De belangrijkste speler – de individuele medewerker – lijkt in al deze dynamiek echter de minste aandacht te krijgen. Terwijl houding en gedrag... Lees verder »
ec64e45a-974a-4989-b13a-d9ba22f5e1d9 (Small)

Ontmoet Publiek.nl – De kracht van de samenleving én de kracht van de medewerkers: hoe dan?! – 30 november 2017; datum verstreken

Participatie, kern- en buurtgericht werken, safari’s met de medewerkers, initiatieven van burgers en partners, community builders, storytelling: organisatieontwikkeling op Goeree-Overflakkee gebeurt met het gezicht naar de samenleving.   Gemeentesecretaris Wim van Esch, Senior HRM-adviseur Nico Schroevers en Teamleider Externe Dienstverlening Gert van Nieuwaal nemen ons graag mee in hoe zij volop bezig zijn om in hun gemeente... Lees verder »
PM Opgaven Gestuurd Werken (Custom)

Seminar: Opgaven Gestuurd Werken, hoe werkt dat?; datum verstreken

Opgaven Gestuurd Werken, hoe organiseer je het buiten en binnen? 14 december 2017 Jaarbeurs Utrecht Dit seminar wordt aangeboden door PM-seminars in samenwerking met de Publiek Academie. Gemeenten, provincies en andere overheden willen een zinvolle bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke effecten. Opgaven Gestuurd Werken biedt hierbij een oplossing: je laten leiden door wat... Lees verder »
slim samenwerken (Custom)

Ontmoet Publiek.nl – Slim samenwerken tussen maatschappelijke organisaties: modellen, praktijk en dilemma’s – 28 september 2017 (datum verstreken)

Slim samenwerken tussen maatschappelijke organisaties: modellen, praktijk en dilemma’s Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties gaat niet vanzelf. Dat merkt Erwin van Leeuwen in de praktijk in zijn rol als projectleider voor het actieprogramma Weer Thuis. Dit actieprogramma stimuleert lokale en regionale versnelling in de opgave om passende en betaalbare huisvesting (in combinatie met de juiste begeleiding)... Lees verder »