Artikel: Actief burgerschap en lokale democratie

16-09-2017  07:42  in Actueel

Zo’n twee jaar terug constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de traditionele vormen van institutionele representatie inmiddels veel van hun vanzelfsprekendheid verliezen, terwijl nieuwe vormen van legitieme en effectieve vertegenwoordiging niet eenvoudig te vinden zijn. Kim Putters, directeur van het SCP, wijst in dit verband op het fenomeen maatschappelijke democratie: ‘democratie, zowel landelijk als lokaal, wordt te vaak verengd tot de politieke democratie, terwijl juist de maatschappelijke democratie als complement en tegenwicht nadrukkelijker nodig is’. Hiermee doelt Putters op de inspraak, betrokkenheid en zeggenschap van burgers over en in maatschappelijke verbanden. Denk hierbij aan buurten, wijken, instellingen en organisaties. Het thema maatschappelijke democratie staat dan ook centraal in het rapport van de Commissie Toekomstgericht Lokaal Bestuur. Volgens de commissie is één van de voorwaarden actief burgerschap. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Lees verder op: Binnenlandsbestuur.nl.