Artikel: Opgaven gestuurd werken? Begin bij het team!

23-02-2017  15:40  in Actueel

Toekomstdroom

Als hij in 2010 een aantal jaren vooruitkijkt, spreekt prof. dr. Harrie Aardema al van een spinnenwebconcept als nieuw organisatiemodel binnen de overheid. Een model waarin ook maatschappelijke partners en andere overheden een rol hebben, en waarbij de invulling verschilt per gemeente en per dossier, afhankelijk van de omstandigheden. Een flexibel en open concept waarin thema’s en interacties relevanter zijn dan organisatiegrenzen. Overigens vraagt Aardema zich dan wel af of dit een irreële toekomstdroom is, haaks op onuitroeibare overlevingsmechanismen, óf juist een inspirerend ontwikkelscenario dat past bij het nieuwe decennium. Dat laatste lijkt het geval te zijn want veel gemeenten verlangen naar een dergelijke manier van functioneren.

Opgaven gestuurd werken

Eén van de drijfveren achter dit verlangen is de trend rond maatschappelijke democratie, die vraagt dat overheden veel meer direct in verbinding komen met burgers. Daarbij gaat het om allerlei horizontale bewegingen die met steeds grotere intensiteit afkomen op de klassieke hiërarchisch georganiseerde overheid. Veel gemeenten zijn dan ook bezig om vormen te vinden om te kunnen werken vanuit (maatschappelijke) opgaven, vaak gelabeld als opgaven gestuurd werken of werken vanuit de bedoeling. Met naar buiten toe vaak een andere terminologie zoals participatiesamenleving, cocreatie, overheidsparticipatie, burgerparticipatie en faciliteren (door de overheid van burgers, om tot uitdrukking te brengen dat ook de burger zelf een verantwoordelijkheid en dus actieve rol heeft). Overigens: het werken vanuit opgaven is natuurlijk ook mogelijk voor interne (bedrijfsvoerings)doelen.

Begin bij de teams!

Een reëel gevaar is dat opgaventeams al snel klassieke statische projectteams worden, die vervolgens overgaan in iets dat heel erg lijkt op… afdelingen. Met daarbij het risico dat het werken op basis van opgaven en vraagstukken onvoldoende uit de verf komt, en oude structuren en werkwijzen dominant blijven. Deze reflex kan effectief bestreden worden door continu te sturen op de dynamiek van de opgaventeams en op de samenwerking binnen die teams. Hoe? Door de teams te bemensen met de combinatie van talenten, kennis en expertise die op dát moment nodig is om de betreffende opgave aan te kunnen. Door te zorgen voor een goede mix van de verschillende teamrollen. Door je te realiseren dat het gaat om een fluïde geheel dat van dag tot dag kan wisselen. En door breder te kijken wanneer benodigde kwaliteiten en capaciteiten niet intern aanwezig zijn: welke mogelijkheden zijn er bij burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente? Kunnen we mensen van andere gemeenten inschakelen? Kunnen we onze talenten verder ontwikkelen door ze ook elders in te zetten?

Zo worden thema’s en interacties relevanter dan organisatiegrenzen en komt het Spinnenwebconcept van Aardema een stap dichterbij!

Met virtuelegemeente.nl faciliteert Publiek.nl de dynamiek van teamvorming door opgaven en mensen op een slimme manier bij elkaar te brengen. Voor meer informatie kijk op virtuelegemeente.nl.

Dit artikel is ook te vinden op Binnenlandsbestuur.nl.