Artikel: Rapport Informatiesamenleving en Overheid: Back to the Future

25-04-2017  10:36  in Actueel

Bij de aanbieding van het rapport werd aangegeven dat het vooral bouwstenen biedt voor nadere politieke discussie en besluitvorming voor een volgend kabinet. Verwacht wordt dan ook dat het politieke debat over strategische keuzes voor de overheid in de informatiesamenleving goed gefundeerd en levendig zal zijn. Het rapport spreekt van een urgente kwestie waarbij het niet mag gebeuren dat de overheid wordt ingehaald door maatschappelijke ontwikkelingen en haar geloofwaardigheid verliest. De informatierevolutie slaat volgens het rapport namelijk bressen in concepten die de afgelopen eeuw hun waarde hebben bewezen. Lees verder op: Binnenlandsbestuur.nl.