Beschikbaar: ervaren volkshuisvester

08-01-2016  12:05  in Algemeen

Woonvisie opstellen, prestatieafspraken maken en regionaal afstemmen van nieuwbouwplannen

1. Heeft u uw Woonvisie al klaar? Zonder Woonvisie kunt u geen prestatieafspraken maken.
2. Gaat u samen met huurders prestatieafspraken maken met corporaties nu de verhoudingen onder de nieuwe Woningwet zijn gewijzigd?
3. Wilt u de woningbouwagenda binnen uw woningmarktgebied afstemmen op basis van de regionale woningbehoefte, zodat alle plannen voldoen aan de ladder voor duurzame verstedelijking?

Een ambtenaar2share met 30 jaar ervaring in volkshuisvesting en woningbouw wil graag andere gemeenten bijstaan. Hij is ervaren in het maken van prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties, woonvisies opstellen en woningbouwagenda’s afstemmen op basis van de regionale woningbouwbehoefte. Hij is in overleg meerdere dagen per week beschikbaar.

Belangstelling? Stuur een mail naar info@publiek.nl.