Bezuinigingsscan

De bezuinigingsscan biedt een intersubjectieve vergelijking tussen alle producten en diensten van de gemeente. Deze producten worden ten opzichte van elkaar vergeleken in bezuinigingspotentieel (variërend van heel veel besparing mogelijk tot er moet eigenlijk geld bij).

In de scan worden gegevens vergeleken en gerankt op grond van de volgende criteria:

  • de “regel van veel”: als je veel uitgeeft is er veel te besparen;
  • onderuitputting;
  • intergemeentelijke vergelijking: op basis van gegevens van BZK worden de uitgaven van een gemeente per product vergeleken met die van andere gemeenten die op die gemeente lijken;
  • een kwantitatieve analyse van politiek- bestuurlijke prioriteiten.

Met het overzicht van gerankte producten worden interviews gehouden met de betrokken budgethouders. De uitkomsten van deze gesprekken, gecombineerd met voorbeelden van bezuinigingsacties in andere gemeenten en met benchmarkgegevens, leiden tot concept-bezuinigingsvoorstellen.

Een onlangs uitgevoerde scan gaf niet alleen het beeld van een hoog uitgavenpatroon, maar juist ook het lage inkomstenpatroon. De betreffende gemeente had op een aantal  terreinen (toeristenbelasting, haveninkomsten, bouwleges, OZB) lagere inkomsten dan vergelijkbare gemeenten. Na het bepalen van het bezuinigingspotentieel via de scan hebben we een aantal stappen ondernomen om uiteindelijk in een collegeconferentie besluitvorming te genereren met als doel een sluitend meerjarenperspectief.

Opdrachtgever aan het woord: “Arie Teeuw heeft de opdracht op een eenvoudige en voortvarende wijze uitgevoerd: Met minimale inspanning maximaal resultaat. Vanzelfsprekendheden werden ter discussie gesteld en bespreekbaar gemaakt, minder taboes of taboes doorbroken. Er werd vooral naar opbrengsten gekeken in plaats van wat kost het. Een van de uitkomsten is dat de burger niet geraakt wordt door de bezuinigingen en dat de bezuinigingen ook direct werden uitgevoerd. Tot slot: het bezuinigingstraject en het lopende organisatieontwikkeltraject versterkten elkaar.”