U zoekt en wij vinden de geschikte capaciteit

Publiek.nl laat organisaties in de publieke sector optimaal gebruik maken van elkaars capaciteiten, kennis en ervaring. Dat kan ook voor uw organisatie interessant zijn! Omdat u – tegen vergelijkbare kosten als voor eigen personeel – de beschikking krijgt over medewerkers die zich bewezen hebben in wat u zoekt. Ook medewerkers uit uw eigen corporatie kunnen hieraan deelnemen: een mooie kans om hun horizon te verbreden en hun talenten te ontwikkelen.

Organisatieonafhankelijk Werken

Eén van de diensten van Publiek.nl is professional2share: medewerkers zijn en blijven in dienst bij de eigen organisatie en vervullen een tijdelijke opdracht, naast of in plaats van hun huidige werk. Zij gebruiken hun beschikbare vrije tijd (zoals verlof- en ADV-dagen), of er worden afspraken gemaakt om (tijdelijk) in een andere organisatie aan de slag te gaan, ervaring en talenten te delen én zich verder te ontwikkelen.

De voordelen van de inzet van een medewerker uit een gelijksoortige organisatie zijn duidelijk: snel inzetbaar en tegen vrijwel dezelfde kosten als uw eigen personeel. Het tarief is gebaseerd op de interne kostenberekening in de sector. Ook medewerkers uit uw organisatie kunnen deelnemen: een geweldige kans voor talentontwikkeling of een carrière-impuls, waarmee professional2share een innovatief onderdeel van het HRM-instrumentarium wordt.

Typische professional2share opdrachten zijn:

  • een werkproces vernieuwen;
  • parttime inzet van een controller;
  • inzet van technische professionals op projecten;
  • benutten van specifieke projectervaring;
  • een startende manager coachen.

Meer weten? Neem contact op met Publiek.nl of klik op FAQ.

Fris, energiek, open, flexibel en dynamisch blijven

Een grote uitdaging voor publieke organisaties. En onontkoombaar, want de samenleving vraagt er om. Daarom biedt Publiek.nl ook andere vormen die het organisatieonafhankelijk werken stimuleren. Zo werkt Publiek.nl multidisciplinair aan specifieke opdrachten, kunnen we samen zoeken naar mogelijkheden voor medewerkers die gedurende langere tijd hun blik willen verruimen in een andere organisatie en brengen we nieuwe energie in lokale of regionale ‘mobiliteitspools’. Ook beschikken we over een netwerk van mensen met bewezen kwaliteiten op tal van beleidsterreinen, of het nu gaat om advies of leiding geven binnen projecten of organisaties.

Meer weten? Neem contact op met Publiek.nl of bekijk onze flyer.