Corporaties: regionaal aan de slag

22-06-2017  17:18  in Actueel

Sinds begin dit jaar hebben de zes corporaties Vidomes, Woonbron en Midden Delfland Ressort Wonen, Woningbouwvereniging Hoek van Holland, Laurens Wonen en Publiek.nl de handen ineen geslagen. Met Publiek.nl zoeken deze organisaties op basis van een pilot de samenwerking in mobiliteit, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid.

In deze pilot geven de corporaties hun medewerkers de gelegenheid om bij één van de andere organisaties aan de slag te gaan voor tijdelijke grotere of kleinere klussen, om daarmee ervaring op te doen in een andere omgeving. Daarnaast is – met duurzame mobiliteit als ambitie – een programma samengesteld met workshops, trainingen, stages etc. Daarmee worden de vitaliteit, het werkvermogen en de employability gestimuleerd. Het sectorfonds Flow ondersteunt dit regionale samenwerkingsverband.

Op 9 mei jl. was de eerste drukbezochte proeverij Expeditie Loopbaan. Een evenement met mini workshops om medewerkers uit te dagen op een positieve manier na te denken over en aan de slag te gaan met hun loopbaan. Centraal tijdens deze expeditie stonden vragen als: Wat zijn mijn talenten? Hoe sta ik in mijn werk? Wat wil ik ontwikkelen? Hoe is het om tijdelijk ergens anders te werken?

Een concreet voorbeeld van een training is LinkedIN or LinkedOut. In deze training gaat Sabine van Baal vanuit Publiek.nl met medewerkers op zoek naar wat hen drijft en waar zij dit met hun loopbaankeuzes kwijt kunnen.

De corporaties hebben de ambitie uitgesproken om deze samenwerking nog zeker een jaar voort te zetten en ook uit te breiden. Vooral het – onderling, maar ook breder binnen de publieke sector – matchen van medewerkers op interessante klussen en projecten én het met workshops en events medewerkers bewust vaardig maken op de huidige dynamische arbeidsmarkt wordt belangrijk gevonden.

Meer info bij Marcel de Jong: marcel.dejong@publiek.nl

Klik hier voor meer informatie.