Ambtenaar2share

Eén van de diensten van Publiek.nl is Ambtenaar2share: ambtenaren gaan in hun vrije tijd (zoals verlof- en Adv-dagen) aan de slag in een andere overheidsorganisatie. Betaald, maar wel binnen hun bestaande rechtspositie. Zo delen ze hun ervaring en talenten en kunnen ze zich verder ontwikkelen. Op deze manier laat Publiek.nl organisaties in de publieke sector optimaal gebruik maken van elkaars capaciteiten, kennis en ervaringen.

Wie hebben een rol in Ambtenaar2share?

Binnen Ambtenaar2share kennen we de volgende spelers:

De Ambtenaar: de Ambtenaar gaat in een andere overheidsorganisatie aan de slag om de horizon te verbreden, ervaring en talenten te delen, zich verder te ontwikkelen en het inkomen aan te vullen

De Opdrachtgever: de Opdrachtgever heeft een concrete opdracht die bij voorkeur uitgevoerd wordt door iemand die de benodigde kennis en ervaring al heeft, de sector goed kent en snel en tegen lage kosten inzetbaar is.

De Werkgever: de organisatie waar de Ambtenaar in loondienst is. De Werkgever kan een meer passieve rol hebben, maar kan er ook voor kiezen om Ambtenaar2share in te zetten als innovatief onderdeel van het HRM-instrumentarium.

Publiek.nl: Publiek.nl bemiddelt bij de totstandkoming van opdrachten door van Ambtenaren hun talenten, competenties, ambities en prestaties vast te leggen en deze te ‘matchen’ met de vragen van Opdrachtgevers.  Publiek.nl kan ook – in opdracht van de Ambtenaar, de Werkgever of de Opdrachtgever – de Ambtenaar inhoudelijke coaching aanbieden. Tenslotte kan Publiek.nl de Ambtenaar en de Opdrachtgever ‘administratief ontzorgen’.

Wat zijn typische Ambtenaar2share opdrachten?

Voorbeelden van Ambtenaar2share opdrachten zijn: een beleidsnota schrijven, achterstanden wegwerken, een project vlottrekken, een werkproces vernieuwen of een startende manager coachen. Maar natuurlijk zijn er veel meer voorbeelden van opdrachten die kunnen worden uitgevoerd in ‘vrije’ tijd (verlof, Adv-dagen, de vijfde dag van een vierdaagse werkweek, regenachtige weekenden).

Ik ben geïnteresseerd in Ambtenaar2share. Hoe blijf ik op de hoogte?

Via de website kun je je aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen bij Publiek.nl. Je ontvangt dan bijvoorbeeld onze nieuwsbrief.

Hoe zit het met risico’s en verzekeringen?

Aansprakelijkheid voor bij de uitvoering van een opdracht ontstane schade of letsel ligt bij de Opdrachtgever.

Bij ziekte krijgt de Ambtenaar de uren die hij of zij had zullen maken bij de Opdrachtgever niet betaald. Er verandert niets in de reguliere aanspraken en verplichtingen in de relatie tussen de Ambtenaar en Werkgever.

Hoe luidt de privacyverklaring van Publiek.nl?

De privacyverklaring is hier te vinden.

Ik ben geïnteresseerd om Ambtenaar2share opdrachten te doen. Hoe meld ik me aan?

Je kunt je via de website inschrijven. We vragen je dan om wat basale personalia, je CV, talenten, resultaten, ambities en drijfveren. Aanvullend daarop organiseren we regelmatig een moment om ‘live’ kennis te maken. Op basis van je eerste inschrijving en eventuele aanvullingen daarop bepalen we de ‘match’ met aanvragen voor opdrachten.

Hoeveel tijd kost een opdracht?

Typische Ambtenaar2share opdrachten kunnen worden uitgevoerd in ‘vrije’ tijd (verlof, Adv-dagen, de vijfde dag van een vierdaagse werkweek, regenachtige weekenden).

Waar voer ik de opdracht uit?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Sommige opdrachten kunnen voor een belangrijk deel thuis of bij de Werkgever worden uitgevoerd, voor andere opdrachten is het essentieel bij de Opdrachtgever ‘in huis’ te zijn.

Hoe word ik ‘gematched’?

In de selectie kennen we de volgende stappen:

  • Ambtenaren van wie het profiel voldoende aanknopingspunten biedt met de vraag van de Opdrachtgever ontvangen een mail met een omschrijving van de opdracht.
  • Als je de opdracht interessant vindt reageer je op die mail met een actueel CV en een motivatie.
  • Op basis van de ons uit de inschrijving al bekende talenten en prestaties en op basis van de motivatie maakt Publiek.nl een selectie en stelt de Opdrachtgever één of meer kandidaten voor.
  • Aan de hand van selectiegesprekken maakt de Opdrachtgever de keuze.
  • Tussendoor zoekt Publiek.nl regelmatig contact met de Opdrachtgever of de Ambtenaar om ‘de puntjes op de i te zetten’.

Stel ik ga een opdracht doen, hoe wordt dat geformaliseerd?

Opdrachtgever en Ambtenaar formuleren samen de opdracht en bepalen onder welke (financiële) voorwaarden deze wordt uitgevoerd. Zij leggen dit vast in een ‘Overeenkomst van Opdracht’. Publiek.nl ondersteunt bij de totstandkoming hiervan.

Wat krijg ik betaald?

Ongeveer het bruto salaris dat hoort bij de schaal van de ingevulde rol. Dit wordt omgerekend naar een uurtarief.

Moet ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel om opdrachten te kunnen doen?

Je kunt de opdrachten doen vanuit een onderneming (eenmanszaak of een BV), maar ze kunnen ook worden beschouwd als bijverdiensten die je als werknemer hebt (inkomsten uit overige werkzaamheden). In het laatste geval hoef je je niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Hoe factureer ik?

De Ambtenaar factureert de verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever. Zonder BTW als het bijverdiensten zijn, met BTW als de activiteiten vanuit een onderneming plaatsvinden. Publiek.nl kan deze facturering namens de Ambtenaar verzorgen.

Wat zijn de fiscale consequenties?

Als de activiteiten niet vanuit een onderneming plaatsvinden, geef je de inkomsten op als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’ voor de inkomstenbelasting. Eventueel gemaakte kosten mogen daar vanaf worden getrokken. Er is geen sprake van afdracht of teruggave van BTW.

Vinden de activiteiten wel vanuit een onderneming plaats, dan worden de omzet en eventuele kosten meegenomen in de aangifte voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uiteraard moet dan ook BTW worden afgedragen. In veel gevallen is de Kleineondernemersregeling van toepassing waardoor de Ambtenaar de BTW niet hoeft af te dragen.

Publiek.nl kan je ondersteunen bij deze fiscale aspecten.

Wat voor afspraken maak ik met mijn Werkgever?

Transparantie is voor Publiek.nl een voorwaarde. Het is goed om minimaal te melden dat er sprake is of kan zijn van nevenwerkzaamheden. Veel interessanter is echter om als Ambtenaar en Werkgever samen te verkennen hoe Ambtenaar2share een rol kan spelen in je verdere ontwikkeling.

Ik heb een opdracht die ik graag door een Ambtenaar uit een andere overheidsorganisatie uit wil laten voeren. Hoe laat ik dat weten?

Dat kan via de website. We nemen snel daarna contact op om de exacte vraag te bespreken.

Hoe vindt Publiek.nl de Ambtenaar die ik zoek?

In de selectie kennen we de volgende stappen:

  • De Ambtenaren van wie het profiel voldoende aanknopingspunten biedt met de vraag van de Opdrachtgever ontvangen een mail met een omschrijving van de opdracht.
  • Ambtenaren die de opdracht interessant vinden reageren op deze mail met een actueel CV en een motivatie.
  • Op basis van de ons uit de inschrijving bekende talenten, prestaties en motivatie maakt Publiek.nl een selectie en stelt de Opdrachtgever één of meer kandidaten voor.
  • Aan de hand van selectiegesprekken maakt de Opdrachtgever de keuze.
  • Tussendoor zoekt Publiek.nl regelmatig contact met de Opdrachtgever of de Ambtenaar om ‘de puntjes op de i te zetten’.

Een Ambtenaar uit een andere organisatie gaat een opdracht voor mij doen. Hoe wordt dat geformaliseerd?

Opdrachtgever en Ambtenaar formuleren samen de opdracht en bepalen onder welke (financiële) voorwaarden deze wordt uitgevoerd. Zij leggen dit vast in een ‘Overeenkomst van Opdracht’. Publiek.nl ondersteunt bij de totstandkoming hiervan.

Wat zijn de kosten voor mij als Opdrachtgever?

Het uurtarief voor de Ambtenaar is gebaseerd op het brutosalaris dat hoort bij de schaal van de in te vullen rol. Publiek.nl vraagt een bemiddelingsfee. Samen zal het de orde van grootte zijn van de reguliere salariskosten plus de werkgeverslasten.

Hoe verloopt de facturering?

De Ambtenaar factureert de conform de Overeenkomst van Opdracht uitgevoerde werkzaamheden. Publiek.nl factureert de bemiddelingsfee. Publiek.nl kan deze facturering ‘bundelen’.

Hoe voorkom ik dat een medewerker als Ambtenaar2share teveel hooi op zijn/haar vork neemt?

Door in gesprek te blijven en mensen vooral te beoordelen op hun prestaties en toegevoegde waarde. En door als Werkgever en Ambtenaar samen te verkennen hoe Ambtenaar2share een rol kan spelen in de verdere ontwikkeling van de Ambtenaar.

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van Publiek.nl zijn van toepassing.

Aan de FAQ’s en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.

De Algemene Voorwaarden van Publiek.nl zijn van toepassing.

De privacyverklaring is hier te vinden.

Download hier de flyer van Publiek.nl

Klik hier voor flyer van Publiek.nl.