Gezocht: 4 Kwartiermakers voor Shared Service Centre gemeenten; reactietermijn verstreken‏

25-02-2016  22:40  in Opdrachten

Voor een samenwerkingsverband gemeenten (Shared Service Centre) in Zuid-Oost Nederland zijn we op zoek naar kwartiermakers voor de volgende afdelingen:

  • Beleid & Advies: financiën, belastingen, inkoop en personeel & organisatie
  • Administratie: financiën, belastingen, inkoop en personeel & organisatie
  • Administratie: communicatie, juridische zaken, facilitaire zaken en managementondersteuning
  • Administratie: informatisering & automatisering en gegevensbeheer.

NB: de kwartiermaker Beleid & Advies communicatie, juridische zaken, facilitaire zaken, informatisering & automatisering en gegevensbeheer, is reeds geworven.

Datum aanvraag: 24 februari 2016.

Aanvragende organisatie: samenwerkingsverband (shared service centre) gemeenten in Zuid-Oost Nederland.          .

Opdrachtgever: kwartiermaker SSC.

Opmerking bij de vraag: de kwartiermakers zullen in onderlinge samenwerking en afstemming eerst de processen per vakinhoudelijk taakveld (de zogenoemde PIJOFACH-taken) vormgeven om vervolgens de juiste “knip” tussen enerzijds beleid en advies en anderzijds administratie te bepalen en uiteindelijk de afdelingsstructuren in te richten.

Bijzonderheden: kandidaten herkennen zich in:

  • Mens- en resultaatgericht leiderschap
  • Sterk gericht op veranderen, verbeteren
  • Verschillende managementstijlen kunnen hanteren
  • Voldoende inhoudelijke expertise en kennis van de decentrale overheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Mate van zelfstandigheid: groot, zelfstartend vermogen is essentieel.

Indicatieve schaal: 13 resp. 12.

Uren: in principe betreft het functies voor 24 uur per week.

Start / einde: z.s.m. tot eind 2016 (schatting; geen harde einddatum). Van kandidaten wordt een snelle beschikbaarheid verwacht. Gezien de strakke planning wordt van kandidaten verwacht dat ze geen lange zomervakantie gepland hebben.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: goed per auto; OV matig.

Werklocatie: opdracht kan in zeer beperkte mate op andere locaties (zoals thuis) worden uitgevoerd.

Reageren voor: 29 februari 2016.

Belangstelling: stuur een mail naar: mailto:info@publiek.nl