Gezocht: coördinator ondersteuningshuis WMO; reactietermijn verstreken

21-12-2015  09:38  in Opdrachten

Voor een gemeente in het midden van het land zoekt Publiek.nl een projectleider/coördinator voor het doorontwikkelen van het ondersteuningshuis voor aanvullende taken WMO en decentralisatie jeugdzorg

Datum aanvraag: 21 december 2015.

Aanvragende organisatie: gemeente in het midden van het land.

Opdrachtgever: Sectorhoofd.

Doel van het project: het doorontwikkelen van een plek waar door zorgaanbieders met elkaar wordt samengewerkt om de burger zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen met zijn of haar zorgvraag. Voor het bevorderen van de samenwerking is het nodig dat er samenhangende werkprocessen en methodieken worden ontwikkeld. Tevens is het van belang dat er een samenhangend ondersteuningsaanbod komt waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de verschillende expertisegebieden van de betrokken organisaties.

Opdracht: het coördineren en het verder ontwikkelen van de toegang en samenwerking binnen de jeugdzorg en de WMO is de opdracht voor de coördinator. Dit om een goed functionerend, kwalitatief hoogstaand en effectief multidisciplinair team van professionals en vrijwilligers te realiseren, waarbij iedere specialist aansluiting houdt bij zijn/haar eigen organisatie, én als zelfstandig professional opereert binnen het Ondersteuningshuis.

Bijzonderheden: het Ondersteuningshuis dient als toegangspoort voor burgers die ondersteuning of zorg willen aanvragen. Binnen het Ondersteuningshuis wordt samengewerkt tussen zoveel mogelijk organisaties die binnen de jeugdzorg of de Wmo werken.

Ervaring: tenminste een HBO-diploma in een voor deze functie relevant inhoudelijk vakgebied. Kennis van en ervaring met transities Jeugd, AWBZ en WMO. Inhoudelijke en methodische kennis en ervaring op het gebied van (jeugd)hulpverlening Aantoonbare ervaring met het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden en werkprocessen.

Zelfstandigheid: gezien de complexiteit van de opdracht moeten kandidaten zelfstandig kunnen werken.

Indicatieve schaal: nader te bepalen.

Uren: 32 uur per week.

Start / einde: januari 2016 – december 2016 (met optie verlenging).

Bereikbaarheid: goed bereikbaar met de auto; met OV matig.

Opmerking: niet direct aan ons gevraagd maar een hele mooie vraag voor een ‘ambtenaar2share’!

Reageren voor: 2 januari 2016 12.00 uur. Sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op woensdag 13 januari 2016. Uiterlijk maandag 11 januari zullen de kandidaten hiervoor per mail uitgenodigd worden.

Belangstelling: stuur een mail naar: mailto:info@publiek.nl