Gezocht: een duurzaamheidspionier, ontwikkelaar en ondernemer; reactietermijn verstreken

23-03-2017  20:20  in Opdrachten

Voor de gemeente Eindhoven zoeken we een duurzaamheidspionier, ontwikkelaar en ondernemer.

Aanvragende organisatie: gemeente Eindhoven.

Datum aanvraag:  22 maart 2017.

Opdrachtgever: hoofd afdeling milieu en duurzaamheid.

Wat is de vraag: voor een nieuw op te richten organisatie, die leidend moet worden in de regio op het terrein van duurzaamheid, zoekt de gemeente een directeur. De organisatie moet in de triple helix het voortouw gaan nemen bij het ontwikkelen van duurzaamheidsinitiatieven met de netwerkpartners: je zet samen met de partners de organisatie op, maakt een sluitende businesscase voor je eigen organisatie en zoekt koploperbedrijven en nadere netwerkpartners. Als de organisatie eenmaal draait ga je als directeur projecten ontwikkelen, inclusief het vinden van de bijbehorende geldstromen. Ook dat doe je samen met de partnerorganisaties.

Opmerking: omdat de grote bedrijven in de regio al hun eigen ambities hebben op duurzaamheidsgebied, is het MKB speerpunt (al is samenwerking met de grote bedrijven natuurlijk wel nodig). Kandidaten moeten een goed en relevant netwerk op dat terrein hebben, juist ook in de regio Brainport. Het ligt in de bedoeling dat de gezochte directeur eerst de organisatie op poten zet, en als deze eenmaal staat zelf de eerste directeur in dienst van de op te richten stichting wordt.

Kennis en ervaring: moet heel goed aansluiten bij de trefwoorden: netwerk en netwerker in het MKB, Brainport Eindhoven, duurzaamheid, pionier.

Zelfstandigheid: kandidaten moeten in sterke mate zelfstartend zijn.

Indicatieve schaal: het betreft in eerste instantie een hoogwaardige interimopdracht, om te zetten in een vaste directeursfunctie.

Indicatie start- en einddatum: start z.s.m. / n.v.t.

Ureninzet: vooralsnog 2 dagen per week.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: uitstekend.

Uiterlijke reactiedatum: 2 april 2017.

Belangstelling: mail naar mailto:info@publiek.nl.