Gezocht: teamcoördinator en bruggenbouwer werk (24 uur per week); reactietermijn verstreken

06-12-2016  18:51  in Opdrachten

Voor een middelgrote gemeente in Flevoland zoeken we een teamcoördinator werk: een bruggenbouwer tussen management en medewerkers op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid.

Datum aanvraag: 6 december 2016.

Aanvragende organisatie: middelgrote gemeente in Flevoland.

Opdrachtgever: afdeling sociale zaken en werkgelegenheid.

Wat is de vraag: in beeld brengen van kansen en knelpunten rondom de werkgelegenheid binnen de gemeente. Op basis van gesprekken met werkgevers en maatschappelijke partners komen tot een plan van aanpak voor een gezonde gemeente, waarin burgers werk vinden en houden en bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Actief, stimulerend en innoverend deelnemen aan lokale en regionale overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Je bent creatief en in staat om je ideeën om te zetten in concrete plannen. Daarnaast ben je als coördinator een bruggenbouwer tussen management en medewerkers / professionals die binnen de clusters zelfstandig hun taken uitvoeren. Met een scherp oog voor de kwaliteit van dienstverlening.

Opmerkingen rond de vraag: je bent enerzijds als coördinator onderdeel van het team, maar hebt ook eigen inhoudelijke doelen  als beleidsprofessional. Gezocht wordt iemand die in staat is om met behulp van het eigen netwerk relaties te onderhouden en op strategisch niveau vanuit een helicopterview naar het beleidsveld kijken.

Kennis en ervaring: HBO- of academisch werk- en denkniveau met een relevante opleiding binnen het vakgebied (bijvoorbeeld bestuurskunde), aangevuld met zeer ruime vakkennis en aantoonbare (gemeentelijke) overheidservaring. Actuele kennis van de sociale kaart van de gemeente is een vereiste. Gewend om in een politieke en bestuurlijk dynamische omgeving te werken met een antenne voor politieke en organisatiegevoelige onderwerpen en ontwikkelingen.

Zelfstandigheid: hoge mate van zelfstandigheid.

Indicatief schaalniveau: in overleg.

Indicatie start- en einddatum: 1 januari 2017 – 1 april 2017. Eventueel verlenging van twee keer zes maanden.

Ureninzet: 24 uur per week, werkdagen in overleg.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: per auto goed / per OV matig.

Kan de opdracht (deels) op een andere locatie gedaan worden: enigszins.

Overig: niet direct aan ons gevraagd, maar wel een mooie kans voor een ambtenaar2share!

Uiterlijke reactiedatum: 12 december 2016.

Belangstelling: mail naar mailto:info@publiek.nl.