Gezocht: HRM- Adviseur; reactietermijn verstreken

06-03-2018  16:59  in Opdrachten

Eén van onze relaties (lokale overheid, midden van het land) heeft regelmatig behoefte aan langduriger tijdelijke inzet van een HRM-adviseur. De eigen adviseurs participeren veel in projecten, waardoor er in de reguliere activiteiten een ‘gat’ valt.

Aanvragende organisatie: lokale overheid in het midden van het land.

Datum aanvraag: 1 maart 2018.

Opdracht: precieze inhoud zal afhankelijk zijn van het moment waarop het speelt en de bedrijfsonderdelen die dan ondersteund worden. In grote lijnen: Je adviseert bij HR-aspecten in de organisatieontwikkeling van de betreffende afdelingen. Je draagt de ontwikkelde concernkaders vanuit HR uit aan de business en bewaakt deze. Je ontwikkelt zelf geen beleid maar levert wel een collegiale bijdrage aan één van de deelterreinen van HR en geeft vanuit de business input ten aanzien van (haalbaarheid van) beleid. Je adviseert en begeleidt het lijnmanagement op een coachende wijze bij de uitvoering van de p-taken. Je voert regie/coördinatie op alle te verrichten p-taken in afstemming met de HR vakcollega’s en de business. Je weet op een eigen wijze jouw positie als adviseur/gesprekspartner binnen de business te verwerven.

Opmerking: voor deze opdracht zoeken we expliciet iemand die bij een (lokale) overheidsorganisatie in loondienst is en zin, tijd en energie heeft om tijdelijk (daarnaast) bij een andere organisatie aan de slag te gaan.

Indicatieve schaal: 11.

Startdatum en doorlooptijd: in overleg te bepalen.

Ureninzet: 24 uren per week.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: goed per OV.

Uiterlijke reactiedatum: 31 maart 2018.

Belangstelling: mail ons via info@publiek.nl om de mogelijkheden te bespreken.