Gezocht: interim teamleider ruimtelijke ordening; reactietermijn verstreken

21-11-2016  12:44  in Opdrachten

Voor een kleinere gemeente in Zuid-Holland zoeken we een interim teamleider ruimtelijke ordening.

Datum aanvraag: 16 november 2016.

Aanvragende organisatie: kleinere gemeente in Zuid-Holland.

Opdrachtgever: directie.

Wat is de vraag: de gemeente zoekt een interim teamleider ruimtelijke ordening. Voor het team (ca. 10 fte) ligt er een stevige veranderopgave: cultuur en gedrag alsmede samenwerking en teamgeest moeten een impuls krijgen, dat alles mede ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.

Opmerkingen rond de vraag: de hele gemeente zit in een fors verandertraject waarbij wordt geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit en werkwijze binnen de organisatie. Over de strategische koers van de gemeente wordt de komende 6 maanden een beslissing verwacht.

Kennis en ervaring: gezien de aard van de opgave wordt van de teamleider a.i. niet alleen ervaring op het terrein van verandermanagement verwacht, maar ook inhoudelijk stevige kennis van en ervaring op het terrein van ruimtelijke ordening.

Zelfstandigheid: hoge mate van zelfstandigheid.

Indicatief schaalniveau: in overleg.

Indicatie start- en einddatum: z.s.m. – 1 juni 2017. Verlenging is mogelijk; het zou kunnen dat een geschikte kandidaat vanuit ambtelijke kring daarna een vaste aanstelling krijgt.

Ureninzet: full-time.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: per auto goed / per OV matig.

Kan de opdracht (deels) op een andere locatie gedaan worden: nauwelijks.

Uiterlijke reactiedatum: 25 november 2016.

Belangstelling: mail naar mailto:info@publiek.nl.