Gezocht: intervisiebegeleiders; reactietermijn verstreken‏

01-09-2016  09:11  in Opdrachten

Voor een 100.000+ gemeente in de Westelijke Randstad zoeken we één of meer intervisiebegeleiders. Binnen de gemeente zijn diverse intervisiegroepen actief. Een deel van de groepen heeft behoefte aan een externe begeleid(st)er. Van de kandidaten wordt verwacht dat hij/zij zich de aard van de organisatieontwikkeling in de gemeente eigen maken, zich daaraan verbinden en vanuit hun rol een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.

Datum aanvraag: 1 september 2016.

Aanvragende organisatie: 100.000+ gemeente in de Westelijke Randstad.

Toelichting: belangrijk bij het begeleiden van intervisie is de verbinding met de organisatieontwikkeling binnen de gemeente; sleutelwoorden zijn daarbij onder meer ‘tijd en ruimte om te leren’, ‘eigen kracht’, ‘samen bouwen’, ‘werken vanuit de bedoeling’ en ‘vakmanschap’. We verwachten dat de intervisiebegeleider ook beschikbaar is om, als daar aanleiding voor is, eenmalige of kortdurende intervisie- of leerbijeenkomsten te begeleiden en in gesprek te gaan met de betrokkenen bij de organisatieontwikkeling; bijvoorbeeld in een managementoverleg of met programmanagers/projectleiders op het gebied van organisatieontwikkeling.

Kennis en ervaring: ervaring met het faciliteren van intervisiegroepen en met organisatieontwikkeling in gemeenten is vereist. Aantoonbare affiniteit met het werkveld is zeer gewenst.

Zelfstandigheid: hoge mate van zelfstandigheid.

Indicatieve schaal: 11-12.

Uren: uitgangspunt is een 0-uren-oproepcontract, waarbij kandidaten in overleg worden ingezet, in beginsel één dagdeel per maand.

Start / einde: beide in overleg.

Werklocatie: op locatie opdrachtgever.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: zeer goed.

Reageren voor: 12 september 2016 09.00 uur.

Belangstelling: stuur een mail naar: mailto:info@publiek.nl