Gezocht: juridisch beleidsadviseur toezicht en handhaving omgeving; reactietermijn verstreken

20-06-2017  18:56  in Opdrachten

In verband met zwangerschapsverlof van één van de medewerkers zoeken we voor een grotere gemeente in het Noordwesten van het land, een juridisch beleidsadviseur toezicht en handhaving omgeving.

Aanvragende organisatie: grotere gemeente in het Noordwesten van het land.

Opdrachtgever: teamleider toezicht en handhaving omgeving.

Datum aanvraag:  20 juni 2017.

Opdracht: als adviseur houd je je bezig met de juridische be- en afhandeling van (handhavings)zaken op het gebied van o.a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Drank- en Horecawet (DHW).

Toelichting: als beleidsadviseur voer je handhavingsprocedures uit, adviseer je collega’s en vind je het leuk om vragen van burgers te beantwoorden. De procedures bestaan (onder andere) uit:

  • het beoordelen van handhavingsverzoeken;
  • het opstellen van vooraankondigingen last onder dwangsom en last onder bestuursdwang;
  • het beoordelen van zienswijzen;
  • het adviseren over en het opstellen van besluiten last onder dwangsom en last onder bestuursdwang;
  • het vertegenwoordigen van het college in bezwaar en beroep.

Kennis en ervaring: HBO-niveau en aantoonbare ervaring met handhaving op het gebied van de Wabo, APV en DHW. De ideale kandidaat:

  • kan over de eigen taakstelling heen kijken;
  • kan ingewikkelde problemen ontrafelen, opknippen en op overzichtelijke wijze ordenen;
  • kan verandering in bestaande situaties voorzien en daarop inspelen;
  • kan belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samenbrengen;
  • is initiatiefrijk, klantgericht, een teamspeler en heeft analytisch vermogen.

Zelfstandigheid: in redelijke mate.

Indicatieve schaal: in overleg.

Indicatie start- en einddatum: in overleg.

Ureninzet: tijdelijke functie voor 4 maanden; 24-36 uur per week.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: goed bereikbaar per auto en OV.

Kan de opdracht (deels) op een andere locatie gedaan worden: nauwelijks/enigszins.

Uiterlijke reactiedatum: 23 juni 2017.

Opmerking: mooie kans voor een ambtenaar2share! Mogelijk iemand die dit ook binnen de eigen gemeente heeft gedaan.

Belangstelling: stuur een mail naar info@publiek.nl.