Gezocht: medewerker administratie graven (tijdelijk; 8 uur per week); reactietermijn verstreken

24-03-2017  08:46  in Opdrachten

Voor een middelgrote gemeente in de Noordelijke Randstad zoeken we een medewerker administratie graven om de komende periode administratieve achterstanden weg te werken; mooie opdracht voor een ambtenaar2share.

Aanvragende organisatie: middelgrote gemeente in de Noordelijke Randstad.

Datum aanvraag:  23 maart 2017.

Opdrachtgever: hoofd financiën.

Wat is de vraag/opdracht: in deze herindelingsgemeente is aan het licht gekomen dat de grafadministratie vanuit het verleden niet op orde is. Dat moet uitgezocht worden (met name in de begraaf- en belastingadministratie zijn vanuit het verleden nogal wat lacunes gevonden. De aansluiting tussen brondocumenten en administraties moet worden hersteld). Gezocht wordt een accurate administratief medewerker met kennis van de materie die de komende maanden 1 dag per week de gemeente uit de brand wil helpen.

Opmerking: de actuele administratie is op orde, het gaat om het wegwerken van achterstanden uit het verleden.

Kennis en ervaring: kandidaten moeten ervaring hebben met deze werkzaamheden.

Zelfstandigheid: kandidaten moeten in overleg met de andere medewerkers zelfstandig hun werk op kunnen pakken.            .

Indicatieve schaal: 8/9.

Indicatie start- en einddatum: z.s.m. / is nog niet helemaal duidelijk; hooguit enkele maanden.

Ureninzet: 8 uur per week.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: zeer goed.

Uiterlijke reactiedatum: 4 april 2017.

Belangstelling: mail naar mailto:info@publiek.nl.