Gezocht: onbezoldigd voorzitter voor de Stichting Samen aan de Soep; reactietermijn verstreken

05-03-2018  15:59  in Algemeen

De Stichting Samen aan de Soep heeft van het woord ‘soepen’ een werkwoord gemaakt. ‘Soepen’ betekent samen met inwoners, organisaties en ondernemers werken aan sterke lokale gemeenschappen door laagdrempelige ontmoetingsmomenten te creëren met – én voor – elkaar. We doen dat vanuit de visie: als we elkaar kennen dan weten we beter wat we aan elkaar hebben en voor elkaar kunnen betekenen. Er wordt samen ‘gesoept’ in dorpen, straten, buurten en wijken. Onze stip op de horizon is om in heel Nederland samen te gaan soepen; u, ik en jij zijn uiteindelijk wij.

Datum aanvraag: 2 maart 2018.

Aanvragende organisatie: Stichting Samen aan de Soep.

Opdrachtgever: het bestuur van de stichting.

Opdracht: de stichting zoekt een onbezoldigd voorzitter met:

  • een pioniersmentaliteit;
  • de visie om domeinoverstijgend te denken over de domeinen sociaal ondernemen, gezondheid, duurzaam en lokaal produceren.
  • kwaliteiten voor het bestuurlijk ondersteunen van nieuwe en grote projecten in het sociale domein / sociaal ondernemen.
  • een breed netwerk en bereidheid tot het inzetten van dit netwerk ten bate van de stichting.

Mate van zelfstandigheid: de beoogd voorzitter moet in deze jonge organisatie een sturende rol willen vervullen.

Indicatieve schaal: de functie is onbezoldigd.

Uren per week: zoveel als de beoogd voorzitter er in kan en wil steken (maar het is in elk geval geen erebaan).

Indicatie startdatum: z.s.m.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: n.v.t. / betreft heel Nederland.

Uiterlijke reactiedatum: 15 maart 2018.

Belangstelling: mail ons via info@publiek.nl.