Gezocht: ondersteuning voor concerncontroller; reactietermijn verstreken

01-11-2016  08:12  in Opdrachten

Voor een kleinere gemeente in Zuid-Oost Nederland, die intensief samenwerkt met 2 andere gemeenten, zoeken wij  iemand die de concerncontroller de komende tijd kan ondersteunen.

Datum aanvraag: 28 oktober 2016.

Aanvragende organisatie: kleinere gemeente in Zuid-Oost Nederland, die intensief samenwerkt met 2 andere gemeenten.

Opdrachtgever:  waarnemend concerncontroller.

Wat is de vraag: vanwege ziekte en drukke werkzaamheden heeft de concerncontroller ondersteuning nodig. Met name op het terrein van sturingsvraagstukken in het ruimtelijk domein c.q. de bedrijfsvoering en op de aansturing / afstemming met verbonden partijen.

Opmerking: hoewel de aanhaking plaatsvindt bij de concerncontroller gaat het eerder om sturingsvraagstukken die opgelost moeten worden dan om specifiek financieel-technische kennis.

Kennis en Ervaring: kandidaten moeten kennis hebben van sturingsvraagstukken bij gemeenten, initiatiefrijk zijn en liefst ook begrijpen hoe verbonden partijen aangestuurd worden. Typisch een opdracht voor iemand met een bestuurskundige achtergrond, eventueel ook een financial of jurist die verder kijkt dan zijn of haar eigen vak.

Zelfstandigheid: het betreft ondersteuning van de concerncontroller, dus de kandidaat moet eerder goed kunnen samenwerken dan alles alleen op willen lossen.

Indicatief schaalniveau: 10-11.

Indicatie start- en einddatum: z.s.m. – 1 februari 2017 (geen harde einddatum).

Ureninzet: 24 – 36 uur per week; in overleg te bepalen.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: per auto goed / per OV-matig.

Kan de opdracht (deels) op een andere locatie gedaan worden: in overleg.

Uiterlijke reactiedatum: 7 november 2016.

Belangstelling: mail naar mailto:info@publiek.nl.