Gezocht: Projectleider Actieprogramma ‘Weer Thuis’; reactietermijn verstreken

05-03-2017  19:53  in Opdrachten

Het Actieprogramma ‘Weer Thuis’ stimuleert een lokale en regionale versnelling van de opgave om mensen uit de opvang en beschermde woonvoorzieningen passend, betaalbaar en met de juiste begeleiding te huisvesten.  Voor dit programma wordt een projectleider gezocht.

Aanvragende organisatie: koepelorganisaties.

Datum aanvraag:  5 maart 2017.

Opdrachtgever:  stuurgroep van de koepelorganisaties.

Wat is de vraag: de projectleider faciliteert vooral: verbinden, kennis uitwisselen, zichtbaar maken van knelpunten, organiseren van bijeenkomsten, netwerken met en committeren van bestuurders.

Opmerking: het actieprogramma stimuleert en faciliteert. De daadwerkelijke uitvoering gebeurt door de partners in de regio’s.

Kennis en ervaring:

  • proactief
  • netwerkvaardig
  • volwaardig gesprekspartner op bestuurlijk niveau
  • kennis van en ervaring binnen gemeenten, corporaties en / of zorginstellingen
  • voldoening kunnen halen uit het succes van de ander

Zelfstandigheid: kandidaten moeten zeer zelfstandig en professioneel in de uitvoering van hun taken zijn.

Indicatieve schaal: 11.

Indicatie start- en einddatum: aanstelling voor een jaar.

Ureninzet: 3 dagen per week.

Locatie: het betreft een ambulante functie.

Uiterlijke reactiedatum: 9 maart 2017.

Belangstelling: mail naar mailto:info@publiek.nl.