Gezocht: Projectleider / procesbegeleider / adviseur ‘toegangen sociaal domein’; reactietermijn verstreken

19-07-2017  07:31  in Opdrachten

Voor een middelgrote gemeente in Gelderland zijn we op zoek naar een projectleider / procesbegeleider / adviseur ‘toegangen sociaal domein’. De gemeente trekt zich terug uit een gemeenschappelijke regeling, hetgeen de aanleiding is om in een kort en intensief traject te bepalen welke inrichting van de toegangen het best past in de nieuw ontstane situatie. Samen met betrokkenen van binnen en van buiten de gemeentelijke organisatie worden scenario’s uitgewerkt, die vervolgens met een advies ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Aanvragende organisatie: gemeente in Gelderland.

Datum aanvraag:  18 juli 2017.

Opdracht: je draagt zorg voor de totstandkoming van verschillende scenario’s voor de inrichting van de toegangen tot het sociaal domein en onderbouwt welke daarvan de voorkeursvariant is. Dit samen met de strategisch adviseurs Jeugd & Gezin, WMO en Participatie.

Kennis en ervaring: je hebt affiniteit met het onderwerp, bent in staat om complexe vraagstukken hanteerbaar te maken, kunt omgaan met veel verschillende ‘stakeholders’ met soms tegengestelde belangen en je kunt de bevindingen samenbrengen in stukken op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden.

Zelfstandigheid: hoge mate van zelfstandigheid, ‘zelfstarter’.

Indicatieve schaal: n.t.b.

Indicatie start- en einddatum: medio augustus t/m oktober 2017, gezien het korte en intensieve karakter van de opdracht is beschikbaarheid in deze periode essentieel.

Ureninzet: met ‘pieken en dalen’ op basis van wat er nodig is; gemiddeld 2 dagen per week.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: goed bereikbaar per auto en OV.

Uiterlijke reactiedatum: 6 augustus 2017. Kennismakingsgesprekken vinden plaats op 16 en 22 augustus. Beschikbaarheid op één van deze data is een randvoorwaarde.

Belangstelling: stuur een mail naar info@publiek.nl.