Gezocht: projectleider transformatie Jeugdhulp; reactietermijn verstreken

07-10-2016  19:18  in Opdrachten

Twee samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland (samen >100.000 inwoners) zoeken een projectleider transformatie Jeugdhulp. De vraag is: richt de sturing, monitoring en verantwoording zodanig in, dat de gemeenten voldoende zicht hebben op de kwaliteit en resultaten van de uitvoering van Jeugdhulp alsmede de effecten van de door de aanbieder(s) in te zetten transformatie. Stel de gemeenten in staat om tijdig te acteren op basis van contract en afspraken met de aanbieder(s). Onderdeel van deze opdracht is de ontwikkeling van een aantal kritische prestatie-indicatoren waarlangs dit proces verloopt. De beoogde opbrengst is de beschrijving en implementatie van een set van instrumenten waarmee het resultaat en effect van de jeugdhulp wordt gemonitord – onderdeel hiervan is ook een aantal instrumenten die de gemeente onafhankelijk inzet – en gewogen (beoordelingskader). Hiertoe is opdrachtnemer verbonden met verschillende werkgroepen en actoren en functioneert als projectleider.

Datum aanvraag: 6 oktober 2016.

Aanvragende organisatie: twee samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland.

Aangevraagd door: teamleider Jeugd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

Opmerking: de aanbesteding zelf is al afgerond.

Kennis, ervaring en zelfstandigheid: aantoonbare ervaring binnen dit werkveld is vereist; de kandidaat moet een ervaren projectleider zijn.

Indicatieve schaal: in overleg.

Uren: 20 uur per week.

Start / einde: z.s.m. / 1 maart 2017.

Werklocatie: slechts in zeer beperkte mate kan (in overleg) thuis worden gewerkt.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: goed per auto en per OV.

Reageren voor: dinsdag 11 oktober 23.00 uur.

Belangstelling: stuur een mail naar: mailto:info@publiek.nl