Gezocht: projectleider voorbereiding nieuwbouwwijk; reactietermijn verstreken‏

29-08-2016  19:42  in Opdrachten

Voor een middelgrote gemeente in Noord-Oost Nederland zoeken we een Projectleider voor de voorbereiding van een nieuwbouwwijk. Deze voorbereiding bestaat uit het stedenbouwkundig plan opnieuw tegen het licht houden en het bestemmingsplan inclusief de grondexploitatie herzien. Ook dienen verschillende civieltechnische maatregelen te worden uitgevoerd. Tot slot is communicatie en afstemming met de huidige bewoners van de, deels al bestaande, wijk een belangrijk aandachtspunt.

Datum aanvraag: 29 augustus 2016.

Aanvragende organisatie: middelgrote gemeente in Noord-Oost Nederland.

Verantwoordelijkheid:

  • algehele leiding van het project, voortgangsbewaking en bijsturing.
  • het opstellen van een projectdefinitie (bestuursopdracht) en projectrapportages.
  • budgetbewaking en planning en sturing op de in de projectdefinitie bepaalde uitgangspunten.
  • adviseren richting college en gemeenteraad.
  • aansturen integraal projectteam.

Kennis en ervaring: de kandidaat moet een stedenbouwkundige of planologische achtergrond hebben, ervaren zijn als projectleider en liefst ervaring met plattelandsgemeenten.

Zelfstandigheid: kandidaten moeten ervaren en zelfstandig werkende projectleiders zijn.

Indicatieve schaal: 12-13.

Uren: ca. 16 uren per week.

Start / einde: 1 oktober 2016; de opdracht loopt van de definitiefase tot de uitvoeringsfase (ergens tussen 1 februari en 1 april 2017).

Werklocatie: in beperkte mate kan thuis worden gewerkt.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: goed per auto en redelijk per OV.

Reageren voor: 2 september 2016 09.00 uur.

Belangstelling: stuur een mail naar: mailto:info@publiek.nl