Gezocht: Senior Programmaleider Onderwijshuisvesting; reactietermijn verstreken

24-01-2017  20:12  in Opdrachten

Voor een grote gemeente in Brabant zoeken we een Senior Programmaleider Onderwijshuisvesting voor het realiseren en verder ontwikkelen van het IHP en het geven van sturing aan het tot stand komen van het Meerjarenprogramma Onderwijshuisvesting.

Datum aanvraag: 24 januari 2017.

Aanvragende organisatie: een grote gemeente in Brabant.

Opdrachtgever:  sectorhoofd programma- en gebiedsmanagement.

Wat is de vraag: realiseren en verder ontwikkelen van het IHP en geven van sturing aan het tot stand komen van het Meerjarenprogramma Onderwijshuisvesting.

Opmerking: je stuurt projectmanagers aan en hebt de opdrachtgeversrol daarin. Je bent verantwoordelijk voor de totale inhoudelijke en financiële aspecten van het programma.

Kennis en ervaring: kandidaten moeten ervaring hebben op dit terrein. Kennis van en affiniteit met de financiële aspecten en wetgeving inzake onderwijshuisvesting zijn essentieel. Je moet snappen dat het welslagen van je opdracht afhangt van je vermogens als netwerker en verbinder.

Zelfstandigheid: kandidaten moeten zeer zelfstandig en professioneel in de uitvoering van hun taken zijn.

Indicatief schaalniveau: 13.

Indicatie start- en einddatum: z.s.m. starten. Aanstelling voor een jaar; bij gebleken geschiktheid omzetten in vaste aanstelling. Kan ook op detacheringsbasis of ZZP-basis. Einddatum is niet hard.

Ureninzet: 24 – 36 uur per week (in overleg).

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: per auto goed / per OV goed.

Kan de opdracht (deels) op een andere locatie gedaan worden: in beperkte mate.

Uiterlijke reactiedatum: 31 januari 2017.

Belangstelling: mail naar info@publiek.nl.