Gezocht: Trekker Speelplan (6 uur per week; 6 maanden); reactietermijn verstreken

07-11-2017  21:10  in Algemeen

Voor een gemeente in Zuid-Holland zoeken we een Trekker Speelplan. Iemand die enthousiast wordt van opgaven gestuurd werken. Een procesontwerp maken, draagvlak bouwen en vasthouden, projectbijeenkomsten organiseren en voorzitten behoren tot de werkzaamheden. We zoeken iemand die contactvaardig is en zichtbaar wil zijn, die om kan gaan met conflicten en politieke en bestuurlijke sensitiviteit heeft.

Aanvragende organisatie: gemeente in Zuid-Holland.

Datum aanvraag:  7 november 2017.

Opdracht: het ambitieniveau voor het nieuwe speelplan in beeld brengen (en laten vaststellen) door nieuwe beleidsuitgangspunten toe te voegen aan de bestaande uitgangspunten, voorbeelden zijn speelvoorzieningen voor gehandicapten, speelpleinen bij scholen en voorzieningen in beeld van uitbreidingswijken; het betrekken van bewoners (participatie) bij het opstellen van het speelplan. Eventueel kunnen als experiment, ook raadsleden betrokken worden; dit vergt mogelijk ook aanwezigheid in de avonduren; het inschakelen van- en aansturen van een bureau bij het opstellen van het beheerplan; in beeld brengen van de huidige kwaliteit en locaties van speelvoorzieningen en deze toetsen aan het gewenste niveau; het laten opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de periode 2019- 2023, met daarin de maatregelen om te komen tot, en in stand houden van, het gewenste kwaliteitsniveau en het organiseren van het proces om te komen tot draagvlak in de organisatie en het ondersteunen van de opdrachtgever bij de besluitvorming.

Kennis en ervaring: minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het opstellen van gemeentelijke beleids- en beheerplannen in een politiek bestuurlijke omgeving. Aantoonbare werkervaring met het organiseren van projectbijeenkomsten en het opbouwen van draagvlak. Aantoonbare werkervaring met het uitbesteden en aansturen van werk aan derden. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met speelvoorzieningen en bijbehorende speelplannen. Minimaal een afgeronde hbo-bachelor.

Zelfstandigheid: in hoge mate.

Indicatieve schaal: n.t.b.

Indicatie startdatum: startdatum zo spoedig mogelijk. Het betreft een project van 6 maanden.

Ureninzet: 6 uur per week op een willekeurige werkdag waarop de betrokken medewerkers aanwezig zijn, vanwege participatie ook (bij uitzondering) ’s avonds en in het weekend.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: goed per OV.

Uiterlijke reactiedatum: 13 november 2017.

Opmerking: niet direct aan ons gevraagd maar wel een echte Publiek.nl aanvraag als ambtenaar2share!

Belangstelling: mail ons via info@publiek.nl om de mogelijkheden te bespreken.