Gezocht: groep professionele ambtenaren voor peer-to-peer review van het inkoopbeleid; reactietermijn verstreken

31-01-2018  14:25  in Algemeen

Prachtige opdracht voor een groep professionele ambtenaren: een peer-to-peer review van het inkoopbeleid van een mooie grote gemeente in het Noorden van het land. De bedoeling is dat de inhoudelijke review in de maand februari wordt uitgevoerd en dat de rapportage in de 1e week van maart wordt geschreven. We zoeken in het team kennis van inkoopbeleid, control en peer-to-peer reviews.

Datum aanvraag: 29 januari 2018.

Aanvragende organisatie: 100.000+ gemeente, Noorden van het land.

Opdrachtgever: hoofd afdeling Inkoop.

Opdracht: de gemeente heeft in 2014 nieuw inkoopbeleid vastgesteld. Daarna is op vele terreinen voortvarend de verbetering van de inkoopfunctie en -processen ter hand genomen. In de raadsagenda is afgesproken het beleid in deze periode te evalueren. Dat moet niet zozeer een technische evaluatie zijn, maar wel een evaluatie die laat zien of de gestelde doelen zijn gerealiseerd.

Opmerking: belangrijke thema’s bij het onderzoek zijn: effecten op lokale/regionale economie, SROI, duurzaamheid, waardering leveranciers en inkopende afdelingen, effectiviteit van de inkoopchecklist, effect van de inzet van contractmanagers, effect van het inkoopcategorie-management, effectiviteit spendanalyse. Inzet en werking Europese aanbestedingen. Het zou wellicht zinvol zijn om een workshop met inkopende afdelingen, leveranciers en de inkopers te organiseren over de effectiviteit van het gevoerde beleid.

Kennis en ervaring: we zoeken een team (2 of 3 mensen) dat deze opdracht wil doen. Het zou het mooiste zijn als in dit team ervaring met peer-reviews, kennis van inkoopbeleid en financieel/middelen-beleid vertegenwoordigd zijn. Ook moet voldoende kennis van grote gemeenten aanwezig zijn. Onderzoekservaring is ook zinvol.

Mate van zelfstandigheid: het team moet geheel zelfstandig de opdracht uit kunnen voeren en met voldoende gezag een rapportage aan de raad kunnen presenteren.

Indicatieve schaal: ca. 14.

Indicatie start- en einddatum: start z.s.m. / het is de bedoeling de rapportage per 8-3 afgerond te hebben.

Ureninzet: de inschatting is dat de totale opdracht ca. 15 tot 20 dagen zal vergen.

Bereikbaarheid locatie opdrachtgever: uitstekend per auto en OV.

Uiterlijke reactiedatum: 7 februari 2018.

Belangstelling: mail ons via info@publiek.nl.