Leergang Nieuwe Lokale Democratie van de Publiek Academie; datum verstreken

21-12-2017  09:52  in Activiteiten

In oktober is de leergang Nieuwe Lokale Democratie van de Publiek Academie van start gegaan. Meer dan 30 deelnemers verdiepen zich in verleden, heden en toekomst van de lokale democratie, om de nodige democratische inspiratie op te doen richting de nieuwe raadsperiode vanaf maart 2018.

De leergang bestaat uit inleidingen van een twaalftal sprekers die daar een heldere en vernieuwende visie op hebben. Kern is de ontwikkeling van maatschappelijke democratie waardoor samenleving en overheid beter met elkaar verbonden raken. Daarbij valt vaak de term burgerkracht. Maar dat niet alleen, ook praktische manieren om burgers, organisaties en overheden met elkaar het goede gesprek te laten voeren komen aan bod. Net als methoden om om te gaan met besluitvorming, zonder dat het belang van een minderheid uit het oog wordt verloren. Vanuit de sprekers en de deelnemers komen vele praktijkvoorbeelden langs, want op vele plekken in Nederland wordt al geëxperimenteerd met nieuwe vormgevingen van het samenspel tussen burger en gemeente.

Met nog twee bijeenkomsten te gaan kan volgens één van de deelnemers nu al gesproken worden van een ‘leergang vol inspiratie en bruikbare ideeën om mee naar (het gemeente)huis te nemen’.

Voor de laatste twee bijeenkomsten is nog inschrijving mogelijk, meer informatie is te vinden via deze link: leergangnieuwedemocratie.

 

Op de foto de workshop met Karin Vosters.