Leerprogramma Grip op verandering, werk in uitvoering in het sociaal domein

13-12-2018  08:58  in Activiteiten

Grip op verandering
Werk in uitvoering in het sociaal domein

De grote belofte van de decentralisaties was het integraal werken. Inmiddels komt het woord in elk beleidsplan binnen het sociaal domein voor. Maar de praktijk is weerbarstig, en de vraag blijft: wat betekent integraal werken en hoe doe je dat dan?

Integraliteit
In het sociaal domein werk je met diverse professionals uit verschillende organisaties samen. In de samenwerking rondom een inwoner, een buurt, een gemeente, kom je elkaar tegen. Integraliteit kent hierin twee invalshoeken:

  1. Vanuit inwoners perspectief: een integrale aanpak of benadering die samenhangend is en aandacht heeft voor alle leefgebieden (holistische aanpak).
  2. Vanuit organisatorisch perspectief: professionals die met elkaar samenwerken en processen, werkwijze en expertise op elkaar afstemmen om tot een gezamenlijk plan te komen.

Om succesvol integraal te kunnen werken is het van belang om je aandacht te richten op de samenleving als geheel. Door goed te kijken naar de dynamiek in de samenwerking en de onderliggende relaties kun je met nieuwe ogen kijken naar mogelijkheden en kansen voor de opgave waar je voor staat.

Zodra je inzicht hebt in de dynamiek biedt dat opening naar nieuwe mogelijkheden. Het geeft ruimte en sturing aan verandering. Je ontdekt hoe je jezelf kunt verhouden tot die situatie en ook ontdek je waar jouw manier van werken en keuzen maken vandaan komt. De methodiek ‘situationeel samenwerken’ geeft handvatten om invulling te geven aan integraliteit.

Grip op verandering
Nieuwsgierig geworden naar wat deze manier van kijken en denken aan jouw werk kan bijdragen? Binnenkort zal Publiek.nl het leerprogramma Grip op verandering lanceren waarin je praktische handvatten krijgt aangereikt en wordt uitgenodigd om zelf aan den lijve te ondervinden hoe jij effectief een bijdrage kunt leveren aan de maatschappelijke opgave.

Het leerprogramma wordt verzorgd door Evelyn Kessels en Joke Abbring. Zij hebben allebei ruime ervaring in het (samen)werken op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. Naast trainer, adviseur en procesbegeleider zijn ze gediplomeerd coach systemisch werken.

Voor meer informatie: info@publiek.nl.