Mede mogelijk gemaakt door Publiek.nl

05-06-2017  17:19  in Nieuwsbrief

Het aantal projecten en opdrachten van Publiek.nl groeit. Een aantal voorbeelden van onze bijdragen aan de publieke sector:

  • We bieden expertise op het gebied van planning en control, vullen de rol in van (concern)controller en ondersteunen bij kerntakendiscussies bij twee gemeenten en twee woningcorporaties.
  • We ondersteunen één van de vier grote gemeenten bij het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen in het sociaal domein.
  • We vullen de parttime rol van Facilitair Manager in bij een gemeente.
  • We verbeteren de prestaties van een KCC met behulp van de Lean-aanpak.
  • We ondersteunen twee koepelorganisaties bij het sneller laten doorstromen van mensen uit de maatschappelijke opvang of begeleid wonen naar een zelfstandige woning.
  • We leveren projectmanagement voor het realiseren van voorzieningen om de sociale veiligheid in treinen en op stations te vergroten.
  • Met een specialist onderwijshuisvesting bieden we een gemeente incidenteel de benodigde expertise.
  • We ondersteunen een gemeente bij het effectueren van Het Nieuwe Werken.
  • In één van de regio’s met bevolkingskrimp zetten we een Kennismakelaar Wonen en Zorg in.
  • We zijn actief in de vroegsignalering 12-’ers.