Minder misverstanden, betere afspraken en minder gedoe in de uitvoering? – Karin Vosters over consentbesluitvorming op 28 juni a.s. – Ontmoet Publiek.nl; datum verstreken

06-06-2018  14:50  in Activiteiten

Wil jouw gemeente meer met inwoners en ondernemers samen doen? Wil je minder misverstanden, betere afspraken en minder gedoe in de uitvoering? Dan helpt het om gelijkwaardigheid te stimuleren en ruimte te maken voor verschillen: gelijkwaardig als ongelijke!

Bijvoorbeeld door besluitvormingsprocessen te organiseren via de consent gespreksregels (het geen-bezwaarbeginsel). Deze gespreks- en besluitvormingsregels geven heldere kaders voor het vormgeven van participatieprocessen in bijvoorbeeld het sociaal domein. Of bij het samen opstellen van een integrale omgevingsvisie. Meer draagvlak, meer betrokkenheid en minder gedoe.

Karin Vosters is zelfstandig coöperatie adviseur, bestuurskundige, gesprek- en organisatiebegeleider. Ze begeleidt momenteel de leergang Overheidsparticipatie voor gemeente ambtenaren in Zeeland en de vorming van een gebiedscoöperatie voor natuurontwikkeling.

Karin deelt in de komende maandelijkse Publiek.nl bijeenkomst op 28 juni a.s. haar jarenlange ervaring en laat je kennismaken met de consent gespreksregels. Neem je eigen casus mee!

Praktische informatie
  • Datum en tijd: 28 juni 2018, 16:00 – 19:00 uur
  • Locatie: De AtoomclubAtoomweg 50, Utrecht
  • Inschrijven kan via deze link.
  • Wij zorgen voor iets te eten
  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden
  • Kun je zelf niet? Schroom niet om deze uitnodiging door te sturen naar een collega!

Publiek-header-LinkedIn-974x300-Compilatie