Ontmoet Publiek.nl – Van vuilnis over de balustrade naar woongeluk – Over actieonderzoek en de rol van de gemeente in bewonersinitiatieven – 25 oktober 2018 (datum verstreken)

24-09-2018  17:43  in Activiteiten

Vijf jaar geleden sprak Koning Willem-Alexander in zijn eerste troonrede over de participatiesamenleving. Inmiddels experimenteren we met allerlei vormen van participatie en ontstaan er veel mooie bewonersinitiatieven. Dat leidt niet alleen tot veel kansen, maar ook tot de vraag hoe je als gemeente invloed houdt.

De gemeente Zeist heeft het voortouw genomen bij het laten ontstaan van bewonersinitiatieven en is daar vervolgens actief in gaan participeren. In plaats van burgerparticipatie is daarmee een vorm van overheidsparticipatie ontstaan die fungeert als hefboom voor het realiseren van gemeentebeleid. Zie ook het artikel uit VNG Magazine van februari dit jaar.

De gemeente is daarbij ondersteund door 7Senses, waarbij de methodiek van participatief actieonderzoek is ingezet bij het op gang brengen van de bewonersinitiatieven. Tijdens onze volgende maandelijkse bijeenkomst op 25 oktober a.s. nemen  Madelon Eelderink en Evert Jan van Hasselt van 7Senses je graag mee in hoe ze dat doen bij de duurzaamheidsopgave van de gemeente Zeist en bij het versterken van woongeluk in de L-flat (grootste galerijflat van West-Europa). Een mooi voorbeeld van het resultaat daarvan lees je in deze blog.

Praktische informatie:

  • Datum en tijd: 25 oktober 2018, 16:00 – 19:00 uur
  • Locatie: De Atoomclub, Atoomweg 50, Utrecht
  • Inschrijven kan via deze link.
  • Wij zorgen voor iets te eten
  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden
  • Kun je zelf niet? Schroom niet om deze uitnodiging door te sturen naar een collega!

Publiek-header-LinkedIn-974x300-Compilatie