Ontmoet Publiek.nl – Wendbaar organiseren: van visie tot het organiseren van de vernieuwing – 30 augustus 2018 (datum verstreken)

20-07-2018  07:21  in Activiteiten

De samenleving verandert, de rol en taakuitoefening van (lokale) overheden derhalve ook. Of het nu gaat om digitaliseren, energie en klimaattransities, verdichting van de stad of de voorbereidingen op de omgevingswet: de verwachting is dat een overheid levert én vernieuwt. Het realiseren van deze veranderingen is geen eenmalige activiteit, maar een continu proces van bouwen en vernieuwen. Het verandervermogen van de overheid – de wendbaarheid – is een sleutelfactor om haar rol op adequate wijze te kunnen (blijven) spelen.

Benieuwd hoe anderen daar invulling aan geven? Als senior change consultant is Gerdine van Ramshorst gespecialiseerd in wendbaar organiseren: de organisatie zo inrichten dat inspelen op veranderingen en meebewegen met ontwikkelingen mogelijk is. Zij neemt je tijdens onze volgende maandelijkse bijeenkomst van 30 augustus a.s. mee in haar visie op organisatieontwikkeling, hoe zij daar gekomen is en wat dat betekent in de praktijk aan de hand van voorbeelden in onder meer de gemeente Utrecht.

Onderwerpen genoeg: nut en noodzaak van wendbaarheid; de relatie met structuur, sturing en cultuur; de betekenis voor medewerkers en leidinggevenden; de relatie met trends als agile werken, werken in netwerken en zelforganisatie; de relatie met opgavengericht werken en de ‘responsieve overheid’; de grenzen van wendbaarheid; het organiseren van de vernieuwing; aanpassen zonder onszelf te verliezen; etc…. Ook jij bepaalt waar we de nadruk leggen!

Praktische informatie:

  • Datum en tijd: 30 augustus 2018, 16:00 – 19:00 uur
  • Locatie: De AtoomclubAtoomweg 50, Utrecht
  • Inschrijven kan via deze link.
  • Wij zorgen voor iets te eten
  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden
  • Kun je zelf niet? Schroom niet om deze uitnodiging door te sturen naar een collega!

Publiek-header-LinkedIn-974x300-Compilatie