Opdrachten en vacatures

Hieronder vind je onze actuele opdrachten. Wil je reageren? Bij iedere opdracht staat via welk mailadres dat kan en wat de reactietermijn is.

Niet alle opdrachten verschijnen op de website omdat deze steeds vaker rechtstreeks kunnen worden ingevuld met ambtenaren en medewerkers die zich reeds hebben ingeschreven bij Publiek.nl.

Nieuwsgierig naar ervaringen van anderen met Organisatieonafhankelijk Werken?

Gezocht: financieel medewerker voor een waterschap


Voor een waterschap in het midden van het land zoeken we een financieel medewerker. Aanvragende organisatie: waterschap; midden van het land. Opdrachtgever: manager managementinformatie. Datum aanvraag: 14 april 2019. Opdracht: het waterschap heeft hulp nodig bij het wegwerken van administratieve achterstanden, procesverbetering en meedenken over inrichten diverse administraties (bijvoorbeeld projectadministratie, subsidietrajecten etc.). Opmerking: gezocht wordt... Lees verder »

Gezocht: kandidaat voor opstellen gemeentelijk beleid garantie- en kredietverlening alsmede het treasury- / financieringsstatuut


Voor een middelgrote gemeente in het midden van het land zoeken we een kandidaat voor het opstellen gemeentelijk beleid m.b.t. garantie- en kredietverlening (aan gesubsidieerde instellingen) alsmede het treasury- / financieringsstatuut. Aanvragende organisatie: middelgrote gemeente; midden van het land. Opdrachtgever: Hoofd Financiën. Datum aanvraag: 2 december 2018. Opdracht: de gemeente wil nieuw beleid ontwikkelen ten... Lees verder »

Gezocht: kandidaat voor opstellen investerings- en liquiditeitenplanning gemeente


Voor een middelgrote gemeente in het midden van het land zoeken we een kandidaat voor het opstellen van de investerings- en liquiditeitenplanning. Aanvragende organisatie: middelgrote gemeente; midden van het land. Opdrachtgever: Hoofd Financiën. Datum aanvraag: 2 december 2018. Opdracht: de gemeente wil nieuw beleid ontwikkelen ten aanzien van enkele financiële aspecten. De opdracht betreft het... Lees verder »

Gezocht: Projectleider E-HRM; reactietermijn verstreken


Voor twee samenwerkende overheidsorganisaties in de provincie Utrecht zoeken we een Projectleider E-HRM. Aanvragende organisatie: twee samenwerkende overheidsorganisaties in de provincie Utrecht. Datum aanvraag: 14 mei 2018. Opdracht: projectleiding voor de gezamenlijke aanbesteding van een E-HRM pakket. Kennis: kennis van HR-processen en loonverwerking; daarnaast kennis van financiële processen, omdat het project één aanbesteding betreft van... Lees verder »

Gezocht: deskundige BBV met ervaring met overhead- en verdelingsvraagstukken; reactietermijn verstreken


Voor een gemeenschappelijke regeling in het oosten van het land zoeken we een deskundige BBV met ervaring met overhead- en verdelingsvraagstukken. OPMERKING: opdrachtgever heroverweegt de opdracht nog. Aanvragende organisatie: gemeenschappelijke regeling in het oosten van het land. Datum aanvraag: 28 maart 2018. Opdracht: de GR voert een aantal gemeenschappelijke taken uit voor alle deelnemende gemeenten. Daarnaast... Lees verder »

Gezocht: HRM- Adviseur; reactietermijn verstreken


Eén van onze relaties (lokale overheid, midden van het land) heeft regelmatig behoefte aan langduriger tijdelijke inzet van een HRM-adviseur. De eigen adviseurs participeren veel in projecten, waardoor er in de reguliere activiteiten een ‘gat’ valt. Aanvragende organisatie: lokale overheid in het midden van het land. Datum aanvraag: 1 maart 2018. Opdracht: precieze inhoud zal... Lees verder »

Gezocht: Technisch HRM-adviseur ter ondersteuning van reorganisatie; reactietermijn verstreken


Eén van onze relaties (lokale overheid, midden van het land) zoekt een meer ‘technisch’ HRM-adviseur ter ondersteuning van een komende reorganisatie.  Aanvragende organisatie: lokale overheid in het midden van het land. Datum aanvraag: 1 maart 2018. Opdracht: je kunt goed overweg met het sociaal statuut en de spelregels in een reorganisatie en je adviseert en ontzorgt de... Lees verder »

Gezocht: Arbeidsvoorwaardenjurist; reactietermijn verstreken


Eén van onze relaties (lokale overheid, midden van het land) is dringend op zoek naar een arbeidsvoorwaardenjurist. Dit gaat om een reguliere vacature. Aanvragende organisatie: lokale overheid in het midden van het land. Datum aanvraag: 1 maart 2018. Opdracht: strategisch én specialistisch. Je vertaalt de laatste ontwikkelingen op je vakgebied naar nieuw beleid. Je adviseert het Georganiseerd... Lees verder »

Gezocht: beleidsmedewerker of teamleider Facilitaire zaken (totaal 40 – 80 uur); reactietermijn verstreken


Een prachtige opdracht voor een echte ambtenaar2share: we zoeken een ervaren beleidsmedewerker of teamleider Facilitaire zaken die een kleinere gemeente wil helpen één van zijn producten (schoonmaak gemeentehuis) te vernieuwen. Datum aanvraag: 25 januari 2018. Aanvragende organisatie: kleinere gemeente in Limburg. Opdrachtgever: Teamleider Dienstverlening. Opdracht: de gemeente wil de schoonmaak van het gemeentehuis opnieuw regelen.... Lees verder »

Gezocht: beleidsmedewerker of teamleider Burgerzaken/dienstverlening (totaal 40 – 80 uur); reactietermijn verstreken


Een prachtige opdracht voor een echte ambtenaar2share: we zoeken een ervaren beleidsmedewerker of teamleider Burgerzaken/dienstverlening die een kleinere gemeente wil helpen één van zijn producten (huwelijken) te vernieuwen. Datum aanvraag: 25 januari 2018. Aanvragende organisatie: kleinere gemeente in Limburg. Opdrachtgever: Teamleider Dienstverlening. Opdracht: de gemeente wil het beleid rondom huwelijken opnieuw inregelen: reglement, babsen, babsen... Lees verder »

Gezocht: Assistentie Verbijzonderde Interne Controle; reactietermijn verstreken


Een middelgrote gemeente in Zuid-Holland zoekt tijdelijk assistentie voor de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). Datum aanvraag: 8 januari 2018. Aanvragende organisatie: gemeente in Zuid-Holland. Opdracht: de werkzaamheden betreffen de VIC van gemeentelijke Belastingen. Het gaat om beoordeling en ondersteuning van de door de gemeente uitgevoerde VIC’s. Doelstelling is uiteindelijk de VIC’s zodanig uit te voeren... Lees verder »

Gezocht: Trekker Speelplan (6 uur per week; 6 maanden); reactietermijn verstreken


Voor een gemeente in Zuid-Holland zoeken we een Trekker Speelplan. Iemand die enthousiast wordt van opgaven gestuurd werken. Een procesontwerp maken, draagvlak bouwen en vasthouden, projectbijeenkomsten organiseren en voorzitten behoren tot de werkzaamheden. We zoeken iemand die contactvaardig is en zichtbaar wil zijn, die om kan gaan met conflicten en politieke en bestuurlijke sensitiviteit heeft.... Lees verder »

Gezocht: Senior adviseur informatie en programmatisch werken (12 uur per week; 7 maanden); reactietermijn verstreken


Voor een gemeente in de provincie Overijssel zoeken we een Senior Adviseur op het gebied van informatie en programmatisch werken. Je hebt een coachende en uitvoerende rol m.b.t. het opzetten van de programma’s. Dit doe je samen met de coördinerend projectleider dienstverlening en de organisatie. Je hebt daarin een kwartiermakerrol en bent goed op de... Lees verder »

Gezocht: Netwerkregisseur agro & food (16 uur per week; ca. één maand); reactietermijn verstreken


Voor een gemeente in de provincie Overijssel zoeken we een Netwerkregisseur Agro en Food: een ondernemende persoonlijkheid die kansen ziet, zich proactief opstelt en teamgenoten en stakeholders inspireert, enthousiast maakt en activeert. Je bent in staat vanuit een regierol partijen te verbinden, projecten binnen te halen, op te zetten en te realiseren. Politiek maatschappelijk sensitief,... Lees verder »

Gezocht: Projectleider / procesbegeleider / adviseur ‘toegangen sociaal domein’; reactietermijn verstreken


Voor een middelgrote gemeente in Gelderland zijn we op zoek naar een projectleider / procesbegeleider / adviseur ‘toegangen sociaal domein’. De gemeente trekt zich terug uit een gemeenschappelijke regeling, hetgeen de aanleiding is om in een kort en intensief traject te bepalen welke inrichting van de toegangen het best past in de nieuw ontstane situatie.... Lees verder »

Gezocht: Medewerker Documentaire Informatievoorziening (24 uur per week); reactietermijn verstreken


Voor een gemeente in de regio Holland Rijnland zijn we op zoek naar een Medewerker Documentaire Informatievoorziening: een enthousiaste versterking van het DIV-team voor 24 uur per week. Aanvragende organisatie: gemeente in de regio Holland Rijnland. Opdrachtgever: afdelingshoofd. Datum aanvraag:  14 juli 2017. Taken: je draagt o.a. zorg voor het (digitale) archiefbeheer en bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid... Lees verder »

Gezocht: Specialist Basisregistraties (28-32 uur); reactietermijn verstreken


Met een middelgrote gemeente in Zuid- Holland zoeken we mee naar een ervaren vakmens en vraagbaak in de functie van Specialist Basisregistraties (28-32 uur). Aanvragende organisatie: middelgrote gemeente Zuid-Holland. Opdrachtgever: hoofd kwaliteitszorg en processen. Datum aanvraag:  30 juni 2017. Kennis en ervaring: specialist op het gebied van persoonsgegevens, gegevensbeveiliging, privacy, kwaliteitscriteria en ontwikkelingen op dit vakgebied. Toelichting:... Lees verder »

Gezocht: ondersteunende directiesecretaris (gemeente; 16 uur per week; tijdelijk); reactietermijn verstreken


Voor een middelgrote gemeente in het oosten van het land zoeken we een ondersteunende directiesecretaris vanwege de drukke werkzaamheden van de vaste directiesecretaris; daarnaast gaat het om vervanging gedurende de zomerperiode. Aanvragende organisatie: middelgrote gemeente in het oosten van het land. Opdrachtgever: gemeentesecretaris. Datum aanvraag:  26 juni 2017. Opdracht: de directieadviseur van de gemeente is thans relatief zwaar belast door... Lees verder »

Gezocht: juridisch beleidsadviseur toezicht en handhaving omgeving; reactietermijn verstreken


In verband met zwangerschapsverlof van één van de medewerkers zoeken we voor een grotere gemeente in het Noordwesten van het land, een juridisch beleidsadviseur toezicht en handhaving omgeving. Aanvragende organisatie: grotere gemeente in het Noordwesten van het land. Opdrachtgever: teamleider toezicht en handhaving omgeving. Datum aanvraag:  20 juni 2017. Opdracht: als adviseur houd je je bezig met de... Lees verder »

Gezocht: Opzichter Onderhoud (16-20 uur p.w.); reactietermijn verstreken


Voor een kleinere woningcorporatie in de regio Rijnmond – Haaglanden zoeken wij een enthousiaste professional die voor een periode van 2-3 maanden tijdelijk aan de slag gaat als Opzichter Onderhoud. Aanvragende organisatie: kleinere corporatie in Zuid-Holland. Werken bij een kleinere woningcorporatie betekent samenwerken in een klein team dat staat voor een sterke binding met de... Lees verder »