Word partner van Publiek.nl

Naast Organisatieonafhankelijk Werken heeft Publiek.nl een breder aanbod om samen met opdrachtgevers te werken aan een betere publieke sector. Dat aanbod wordt gedragen door de expertise en ervaring van de initiatiefnemers van Publiek.nl én van de mensen uit het brede netwerk van zelfstandigen. Met hen kunnen we vrijwel elke behoefte op het gebied van advies en interim-, project- en programmamanagement invullen. Interesse om deel uit te maken van deze vaste kring mensen rond Publiek.nl, die allemaal een sterke betrokkenheid hebben bij de publieke sector en meedoen in de kennisontwikkelings- en professionaliseringsactiviteiten? neem dan contact op met Rob van de Beek via info@publiek.nl.