Privacyverklaring van Publiek.nl

21-05-2018  19:48  in Algemeen

Privacyverklaring van Publiek.nl en de Publiek Academie

PDF-versie: klik hier.

Naam en contactgegevens van de organisatie:

 • Publiek.nl, Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht, 030 3070340, info@publiek.nl.
 • Contactpersoon: Wim Gijsbertse

Relaties:

 • Onderhouden van de relatie. Op de hoogte brengen en houden van het generieke of meer specifieke aanbod van Publiek.nl.
 • Verwerking vindt plaats met ‘Toestemming’ als grondslag.

Professionals:

 • Het matchen van de ervaring, expertise, kwaliteiten en behoefte van individuele professionals met vragen van relaties.
 • Verwerking vindt plaats met ‘Toestemming’ als grondslag.

Medewerkers:

 • Afhandelen van personeelszaken, uitbetalen van loon en afdragen van loonbelasting.
 • Verwerking vindt plaats met ‘Wettelijke verplichtingen’ als grondslag.

Ontvangers van persoonsgegevens:

 • Gegevens van relaties en professionals worden verwerkt in de toepassing ‘Match-it’. Privacy is geborgd in een verwerkersovereenkomst met de leverancier van Match-it.
 • In het matchingsproces kan het CV van een professional worden gedeeld met een potentiële opdrachtgever.

Bewaartermijnen:

 • Voor gegevens van relaties en professionals: Tot de relatie of professional verzoekt de gegevens te verwijderen.
 • Voor medewerkersgegevens: de wettelijke termijnen van 5 en 7 jaar.

Rechten:

 • Alle betrokkenen hebben recht op inzage, correctie en verwijdering. Een verzoek daartoe kan worden gestuurd naar info@publiek.nl.
 • Professionals hebben daarnaast de mogelijkheid om via een portal hun eigen gegevens aan te passen.
 • Bij het vermoeden van onzorgvuldig handelen door Publiek.nl kunnen betrokkenen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verplichting:

 • Voor relaties en professionals is er geen verplichting persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze persoonsgegevens kan Publiek.nl echter niet:

○      Relaties onderhouden. Relaties op de hoogte brengen en houden van het generieke of meer specifieke aanbod van Publiek.nl.

○      De ervaring, expertise, kwaliteiten en behoefte van individuele professionals matchen met vragen van relaties.

○      Relaties inschrijven als deelnemer aan bijeenkomsten, opleidingen etc.

 • Medewerkers zijn verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens kan er geen arbeidsovereenkomst tot stand komen.

Profilering:

 • Publiek.nl maakt op basis van de verwerkte gegevens geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.