Gezocht: professional gemeentefinanciën t.b.v. vernieuwing BBV; reactietermijn verstreken

18-12-2015  08:37  in Opdrachten

Voor een kleine gemeente in het midden van het land zoekt Publiek.nl een professional gemeentefinanciën t.b.v. vernieuwing BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

Datum aanvraag: 17 december 2015.

Aanvragende organisatie: kleine gemeente in het midden van het land.

Opdrachtgever: Concerncontroller.

Opdracht: zet de productenbegroting 2016 om naar een taakveldenbegroting 2017 conform de herziene BBV-regels en zet daarvoor een nieuw rekeningschema op; werk de herziene BBV-regels inzake het centraal registreren van overhead en de uitzonderingen uit, alsook de herziene BBV-regels inzake het centraal registreren van de rente; pas de programma’s uit de programmabegroting aan aan de herziene BBV-indeling inclusief de verplichte en facultatieve indicatoren.

Bijzonderheden: tijdens de uitvoering van bovenstaande opdracht leg je de benodigde verbindingen binnen de organisatie; opdrachtgever is de concerncontroller.

Ervaring: kandidaten moeten goede kennis hebben van het huidige BBV en ervaring hebben met het zelfstandig ombouwen van rekeningschema’s. Kandidaten die (in hun huidige gemeente) al voorbereidingen getroffen hebben voor het ombouwen van het rekeningschema verdienen de voorkeur.

Zelfstandigheid: gezien de grootte van de gemeente moeten kandidaten zelfstandig kunnen werken.

Indicatieve schaal: 10/11.

Uren: 10 – 16 uur per week.

Start / einde: 11 januari 2016 – 28 maart 2016 (schatting). NB: omzetting moet voor aanvang van het begrotingsproces 2017 gereed zijn.

Bereikbaarheid: goed bereikbaar met de auto; met OV matig.

Opmerking: opdracht kan deels thuis worden gedaan; wel van tijd tot tijd overleg nodig met opdrachtgever en organisatie.

Reageren voor: 5 januari 2016.

Belangstelling: stuur een mail naar: mailto:info@publiek.nl