Publiek.nl op het grootste KENNIS-festival: De overheid als Spotify, daar zit muziek in!; datum verstreken

19-04-2018  08:34  in Activiteiten


De overheid als Spotify, daar zit muziek in!

Digitale mogelijkheden hebben inmiddels een niveau bereikt waardoor er iets ontstaat dat meer is dan de som der delen. Dat ga je volgens Johan Cruijff pas zien als je het doorhebt. En áls je dat doorhebt, dan zie je dat het virtuele tijdperk met flinke snelheid nadert. Een tijdperk waarin de logica over hoe we leven en organiseren binnen de informatiesamenleving behoorlijk zal veranderen. De presentatie van Harry van Boven gaat over die toekomst, vanuit het perspectief van de publieke sector. Hij zal dat doen door een vergelijking te maken met onder andere de muziekindustrie waar het traditionele denken en werken is losgelaten en er geheel nieuwe arrangementen zijn ontstaan. Het zal de publieke sector niet anders vergaan: in plaats van verbinden gaan we loslaten, naast tijd- en plaatsonafhankelijk werken gaan we organisatieonafhankelijk werken en gaan ambtenaren samen met burgers aan de slag in virtuele opgaventeams. Op die manier transformeert de publieke sector tot een platform. Welkom bij de Virtuele Overheid.

Harry van Boven heeft gedurende zijn carrière deel uitgemaakt van directies van diverse organisaties in de (semi-)publieke sector. In zijn periode als gemeentesecretaris ontwikkelde hij een sterke belangstelling voor organisatieontwikkeling in relatie tot digitalisering. Hij publiceerde, samen met Ed Fennema, het boek @Hearts @Minds #Transreality dat een vernieuwende visie geeft op de steeds virtuelere informatiesamenleving. In het verlengde daarvan werden innovatieve concepten als http://Publiek.nl (organisatieonafhankelijk werken) en http://virtuelegemeente.nl (platform voor Opgaven Gestuurd Werken) door hem ontwikkeld. Daarnaast is Harry medeoprichter van Geodan-Gó dat zich met Geomagine richt op 3D-belevingstechnologie. Momenteel werkt Harry aan het boek Virtuele Overheid. Meer informatie: http://harryvanboven.nl

Dit onderdeel van het Kennisfestival wordt aangeboden door Studio Vers Bestuur, het Overijsselse netwerk van mensen, kennis en ervaringen rondom vernieuwing in het openbaar bestuur. Meer informatie: website studio vers bestuur