Raad voor de Publieke Sector

Publiek.nl staat voor vernieuwing van de publieke sector. Om daar een sterke inhoudelijke bijdrage aan te leveren neemt Publiek.nl het initiatief tot het formeren van de Raad voor de Publieke Sector. Dit is een onafhankelijk platform voor mensen in en rond de publieke sector, die het mooi vinden om met elkaar te filosoferen en discussiƫren over vernieuwing van de overheid.

De raad, bestaande uit 8 personen, is breed samengesteld en heeft daardoor een ruim gezichtsveld met veel invalshoeken. De voorzitter en leden van de Raad hebben een sterke affiniteit met de ontwikkeling van de sector. Twee keer per jaar komt de raad bijeen om gedurende een dagdeel een bepaald thema van alle kanten tegen het licht te houden, desgewenst aan de hand van iemand die een inleiding houdt. Zo mogelijk wordt er na iedere sessie een ‘whitepaper’ over het betreffende thema geproduceerd en gepubliceerd.

De Raad voor de Publieke Sector is volledig onafhankelijk en wordt organisatorisch ondersteund door Publiek.nl. Zo levert Publiek.nl een secretaris voor de Raad, faciliteiten zoals vergaderruimte, regelt inleider(s), verzorgt publicaties, etc. Om de Raad te kunnen starten benadert Publiek.nl in de eerste maanden van 2017 een aantal personen om de bereidheid tot deelname te polsen; na de start gaat de Raad zelf over het vinden en benoemen van nieuwe leden.