Seminar: De burger is Top

06-06-2017  19:13  in Activiteiten

Met elkaar werken aan de samenleving van morgen!
Het aantal initiatieven voor burgertops, buurtbegrotingen, burgerjury’s en andere vormen van meervoudige democratie zijn meer dan een aanwijzing dat de samenleving iets anders wil. Pluriformiteit in de volksvertegenwoordiging én de initiatieven laten zien dat er energie is. Steeds vaker wil de gemeente of de provincie burgers betrekken bij beleid. En burgers staan in steeds grotere getale zélf ook te trappelen om een steentje in de politieke besluitvorming bij te dragen. Verandert hierdoor de democratie? En moet de rol van de traditionele volksvertegenwoordiging veranderen? En zo ja: hoe dan? En: waarin? Op dit seminar delen we ervaringen. Datum: 21 september 2017, Jaarbeurs Utrecht. Meer informatie: klik hier.