Ambtenaar2share: bewezen en nieuwsgierig

24-01-2016  18:43  in Algemeen

Iemand die zich bewezen heeft én nieuwsgierig is. Dát is een typische ambtenaar2share. Maar…. wie zijn dat dan?:

  • Een energieke strategisch HR-manager. Ze vertaalt ontwikkelingen van binnen en buiten naar de eigen organisatie. Ze heeft ervaring met het maken van een strategische personeelsplanning op basis van talent, met het coachen van MT’s over organisatieontwikkeling en met het ontwikkelen van teams. Haar kracht zit er in om bij de implementatie het strategische en tactische te verbinden.
  • Heeft u uw Woonvisie al klaar? Gaat u samen met huurders prestatieafspraken maken met corporaties nu de verhoudingen onder de nieuwe Woningwet zijn gewijzigd? Wilt u de woningbouwagenda binnen uw woningmarktgebied afstemmen op basis van de regionale woningbehoefte, zodat alle plannen voldoen aan de ladder voor duurzame verstedelijking? Deze ambtenaar2share heeft 30 jaar ervaring in de volkshuisvesting en woningbouw en wil graag andere gemeenten bijstaan. Hij is ervaren in het maken van prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties, het opstellen van woonvisies en het afstemmen van woningbouwagenda’s op basis van de regionale woningbouwbehoefte.

Wil je je ook aanmelden? Klik hier.