Organisatieonafhankelijk werken

Publiek.nl draagt bij aan ‘open source overheid’, waarin overheidsorganisaties veel meer gebruik maken van elkaars capaciteiten, kennis en ervaring. Organisatieonafhankelijk Werken en Talentmanagement zijn belangrijke manieren om dat te bereiken. Daarnaast is Publiek.nl de plek voor professionalisering, voor het delen van actualiteit, informatie, kennis en ervaring én voor vernieuwing. Zo ontstaan nieuwe en slimme verbindingen en vernieuwt Publiek.nl de publieke sector: virtueler, effectiever en efficiënter.

Alle organisaties en medewerkers binnen de publieke sector kunnen deelnemen aan Publiek.nl. Hiermee wordt Publiek.nl een netwerk van collega’s en opdrachtgevers.

Publieke sector

De publieke sector verandert in hoog tempo. Na het digitale tijdperk komt het virtuele tijdperk. De afgelopen jaren ging het vooral om het verbinden binnen organisaties, de komende jaren gaat het om het creëren van nieuwe en steeds ruimere verbanden. Verbinden wordt loslaten! Waar Het Nieuwe Werken nog uitgaat van tijd- en plaatsonafhankelijk werken, bewegen we ons naar de fase van organisatieonafhankelijk werken. Er kan, dankzij de steeds krachtiger virtuele context, op een andere schaal en op andere indelingen worden georganiseerd: efficiënter en effectiever. De grenzen van organisaties vervagen en er wordt slimmer geproduceerd, gebruik makend van het potentieel aan verbindingen tussen domeinen als medewerkers, processen en kennis.

Publiek.nl vindt zijn wortels in de publieke sector en hanteert daarom de normen uit deze sector op terreinen als governance en integriteit. Bekijk ook de flyer van Publiek.nl!

1 reactie