Voorbeelden van ambtenaar2share

26-08-2015  09:43  in Algemeen

De kern van ambtenaar2share is uiteraard het aanbod van ambtenaren én vacatures. Voorbeelden van recente zoekopdrachten zijn:

  • Het maken van een analyse van raadsbesluiten, amendementen, moties e.d. ten behoeve van een gemeentelijke begrotings- en bezuinigingsscan.
  • Inventariseren van de detailhandel die plaatsvindt op industrieterreinen en het maken van passende adviezen over handhaving, aanpassing van het bestemmingsplan en andere opties.
  • Maken van een frauderisicoanalyse en advies over de mogelijke beheersmaatregelen.

Kenmerken voor deze vacatures is dat hun doorlooptijd beperkt is. Het is dan ook de moeite waard is om eens te kijken of je er naast je reguliere werk tijd voor zou kunnen maken!